Czas dla Stworzenia to szczególny okres w roku, gdy chrześcijanie na całym świecie jednoczą się, aby wspólnie modlić się i podejmować działania na rzecz naszego Wspólnego Domu.

W tym roku byliśmy świadkami wielu odważnych działań podejmowanych przez wielu oraz doświadczenia jedności w ramach naszej całej rodziny chrześcijańskiej.

Papież Franciszek podczas wydarzenia „Czas dla Stworzenia” w Watykanie

Wydarzenie w ramach Czasu dla Stworzenia na Filipinach, fot. Diecezja Cubao

Papież Franciszek podczas wydarzenia „Czas dla Stworzenia” w Watykanie

Wydarzenie w ramach Czasu dla Stworzenia na Filipinach, fot. Diecezja Cubao

Energia działań u podstaw

Z okazji Czasu dla Stworzenia odbyło się około 1250 wydarzeń na całym świecie, w tym prawie 350 strajków klimatycznych. Oto bardzo mała próbka tego, co miało miejsce: 

 • działania dla stworzenia w Bahía Blanca, Argentynie i Toco, Trynidadzie i Tobago
 • strajki  klimatyczne w Ferrara we Włoszech , San Juan, w Puerto Rico czy też w São José dos Campos w Brazylii
 • wydarzenia o charakterze diecezjalnym podczas dnia opieki nad stworzeniem w Kalabrii we Włoszech oraz powołanie diecezjalnej komisji ds. środowiska w Keningau w Malezji
 • nasadzenia drzew w São José dos Campos w Brazylii, Kapsztadzie, RPA oraz Avissawella na Sri Lance
 • międzywyznaniowe nabożeństwa modlitewne we Włoszech organizowane przez Radę Kościołów Chrześcijańskich Werony: Kościół Rzymskokatolicki, Rosyjski Kościół Prawosławny, Rumuński Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicki Waldensów i Metodystów oraz Ewangelicki Kościół Luterański
 • zorganizowane okrągłe stoły i koncerty we Francji o charakterze międzywyznaniowym
 • wydarzenia związane z promocją żywności zrównoważonej, jakie odbyły się podczas święta św. Franciszka w Connecticut w USA oraz w Banku Żywności Zrównoważonej w Bogocie w Kolumbii
 • wydarzenia o charakterze edukacyjnym w Delta State, Nigerii, Biviers, Francji, Paraíba, Brazylii i Polsce. Podczas tych wydarzeń,  z okazji Niedzieli św. Franciszka odbyło się 48 wydarzeń, których celem było poinformowanie lokalnych liderów o związku między nauczaniem Kościoła Katolickiego a działaniami jakie powinni podjąć katolicy wobec kryzysu smogowego w Polsce
 • międzywyznaniowe wydarzenia edukacyjne na temat “Wdzięczność i odpowiedzialność za różnorodność”  w Budapeszcie na Węgrzech

Energia działań u podstaw

Z okazji Czasu dla Stworzenia odbyło się około 1250 wydarzeń na całym świecie, w tym prawie 350 strajków klimatycznych. Oto bardzo mała próbka tego, co miało miejsce: 

 • działania dla stworzenia w Bahía Blanca, Argentynie i Toco, Trynidadzie i Tobago
 • strajki  klimatyczne w Ferrara we Włoszech , San Juan, w Puerto Rico czy też w São José dos Campos w Brazylii
 • wydarzenia o charakterze diecezjalnym podczas dnia opieki nad stworzeniem w Kalabrii we Włoszech oraz powołanie diecezjalnej komisji ds. środowiska w Keningau w Malezji
 • nasadzenia drzew w São José dos Campos w Brazylii, Kapsztadzie, RPA oraz Avissawella na Sri Lance
 • międzywyznaniowe nabożeństwa modlitewne we Włoszech organizowane przez Radę Kościołów Chrześcijańskich Werony: Kościół Rzymskokatolicki, Rosyjski Kościół Prawosławny, Rumuński Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicki Waldensów i Metodystów oraz Ewangelicki Kościół Luterański
 • zorganizowane okrągłe stoły i koncerty we Francji o charakterze międzywyznaniowym
 • wydarzenia związane z promocją żywności zrównoważonej, jakie odbyły się podczas święta św. Franciszka w Connecticut w USA oraz w Banku Żywności Zrównoważonej w Bogocie w Kolumbii
 • wydarzenia o charakterze edukacyjnym w Delta State, Nigerii, Biviers, Francji, Paraíba, Brazylii i Polsce. Podczas tych wydarzeń,  z okazji Niedzieli św. Franciszka odbyło się 48 wydarzeń, których celem było poinformowanie lokalnych liderów o związku między nauczaniem Kościoła Katolickiego a działaniami jakie powinni podjąć katolicy wobec kryzysu smogowego w Polsce
 • międzywyznaniowe wydarzenia edukacyjne na temat “Wdzięczność i odpowiedzialność za różnorodność”  w Budapeszcie na Węgrzech

Archbiskup Chong podczas wydarzenia Sezonu Stworzenia

Światowe przywództwo

Przywódcy chrześcijańscy z całego świata przemawiali proroczo, aby wzywać wiernych do udziału w Czasie dla Stworzenia.

ACT Alliance, Światowa Federacja Luterańska i Światowa Rada Kościołów wezwały 580 milionów osób do upewnienia się, że ich głosy zostały wysłuchane podczas szczytu klimatycznego ONZ.

Trzy organizacje religijne wezwały także przywódców zebranych na szczycie ONZ do zajęcia się zmianami klimatycznymi. „Nasza troska o Boże stworzenie nie pozwala na dalsze opóźnienia”.

Siedemnastu przywódców wiary napisało wspólnie list, zachęcający chrześcijan na całym świecie do zjednoczenia się i wspólnej ochrony „sieci życia”, która stanowi tegoroczny temat ekumenicznego Czasu dla Stworzenia.

Zróżnicowana grupa międzynarodowa składała się z przywódców różnych tradycji wiary, w tym Kościoła Anglikańskiego, Greckiego Kościoła Prawosławnego w Zimbabwe i Angoli oraz Kalifornijskiej diecezji Episkopalnej w USA.

W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego Mons. Bruno Marie Duffé, sekretarz Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, wystosował list zapraszający biskupów i pastorów do wspólnego świętowania.

Wielu biskupów z całego świata odpowiedziało na to zaproszenie, publikując oświadczenia pełne poparcia.

Wkład Papieża Franciszka w Czas dla Stworzenia okazał się przełomowy. Pierwsze w historii papieskie przesłanie dotyczące Czasu dla Stworzenia stanowiło jego formalne otwarcie zaś również pierwsze w historii papieskie wydarzenie zorganizowane w związku z Czasem dla Stworzenia stanowiło jego zamknięcie.

Światowe przywództwo

Przywódcy chrześcijańscy z całego świata przemawiali proroczo, aby wzywać wiernych do udziału w Czasie dla Stworzenia.

ACT Alliance, Światowa Federacja Luterańska i Światowa Rada Kościołów wezwały 580 milionów osób do upewnienia się, że ich głosy zostały wysłuchane podczas szczytu klimatycznego ONZ.

Trzy organizacje religijne wezwały także przywódców zebranych na szczycie ONZ do zajęcia się zmianami klimatycznymi. „Nasza troska o Boże stworzenie nie pozwala na dalsze opóźnienia”.

Siedemnastu przywódców wiary napisało wspólnie list, zachęcający chrześcijan na całym świecie do zjednoczenia się i wspólnej ochrony „sieci życia”, która stanowi tegoroczny temat ekumenicznego Czasu dla Stworzenia.

Zróżnicowana grupa międzynarodowa składała się z przywódców różnych tradycji wiary, w tym Kościoła Anglikańskiego, Greckiego Kościoła Prawosławnego w Zimbabwe i Angoli oraz Kalifornijskiej diecezji Episkopalnej w USA.

W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego Mons. Bruno Marie Duffé, sekretarz Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, wystosował list zapraszający biskupów i pastorów do wspólnego świętowania.

Wielu biskupów z całego świata odpowiedziało na to zaproszenie, publikując oświadczenia pełne poparcia.

Wkład Papieża Franciszka w Czas dla Stworzenia okazał się przełomowy. Pierwsze w historii papieskie przesłanie dotyczące Czasu dla Stworzenia stanowiło jego formalne otwarcie zaś również pierwsze w historii papieskie wydarzenie zorganizowane w związku z Czasem dla Stworzenia stanowiło jego zamknięcie.

Czas stworzyć strajk klimatyczny w USA

Rzecznictwo
Czas dla Stworzenia to okazja, by razem stanąć w obronie moralnej polityki klimatycznej, a tym roku byliśmy pełni siły.

Na całym świecie odbyły się setki strajków klimatycznych. Ruch wierzących działający na rzecz ochrony klimatu osiągnął duże sukcesy, wraz z odejściem od paliw kopalnych 22 kolejnych instytucji chrześcijańskich.

Porozumienie zostało zawarło przez 15 organizacji katolickich – wśród nich Konferencję Episkopatu Filipin, Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Członków w Afryce Wschodniej oraz agencje Caritas we Włoszech, Singapurze, Australii i Norwegii. Obejmowało również siedem instytucji protestanckich – wśród nich Zjednoczony Kościół Reformowany w Wielkiej Brytanii, Katedrę Episkopatu św. Marii w Edynburgu oraz Synod Zjednoczonego Kościoła Reformowanego w Wessex w Wielkiej Brytanii.

Instytucje wiary stanowią największą liczbę podmiotów w światowym ruchu dezinwestycyjnym.

Rzecznictwo
Czas dla Stworzenia to okazja, by razem stanąć w obronie moralnej polityki klimatycznej, a tym roku byliśmy pełni siły.

Na całym świecie odbyły się setki strajków klimatycznych. Ruch wierzących działający na rzecz ochrony klimatu osiągnął duże sukcesy, wraz z odejściem od paliw kopalnych 22 kolejnych instytucji chrześcijańskich.

Porozumienie zostało zawarło przez 15 organizacji katolickich – wśród nich Konferencję Episkopatu Filipin, Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Członków w Afryce Wschodniej oraz agencje Caritas we Włoszech, Singapurze, Australii i Norwegii. Obejmowało również siedem instytucji protestanckich – wśród nich Zjednoczony Kościół Reformowany w Wielkiej Brytanii, Katedrę Episkopatu św. Marii w Edynburgu oraz Synod Zjednoczonego Kościoła Reformowanego w Wessex w Wielkiej Brytanii.

Instytucje wiary stanowią największą liczbę podmiotów w światowym ruchu dezinwestycyjnym.

Nabożeństwo modlitewne w ramach Czasu dla Stworzenia w Ekwadorze

Solidarność ponad tradycjami

Czas dla Stworzenia jest ekumenicznym świętem, a wspólnoty kościelne niemal wszystkich tradycji chrześcijańskich zaangażowały się w organizację wydarzeń.

Rodzina chrześcijańska znalazła jedność we wspólnych wartościach, jakimi są miłość Stwórcy i ochrona stworzenia poprzez ożywiające wiarę i zaangażowanie wydarzenia, takie jak Anglikańskie błogosławieństwo zwierząt w Nowej Południowej Walii, modlitwa międzywyznaniowa w USA i rekolekcje ewangelickie w Angoli.

Solidarność online

Dla tych, którzy chcieli pogłębić wiedzę i refleksje wobec tematów związanych z Czasem dla Stworzenia, komitet sterujący zorganizował dwa webinaria.

Ekumeniczne nabożeństwo modlitewne online zakończyło Czas dla Stworzenia 4 października refleksją biskupa Marka MacDonalda, pierwszego rdzennego arcybiskupa Kościoła Anglikańskiego w Kanadzie.

Podczas seminarium internetowego zorganizowanego dokładnie w połowie Czasu dla Stworzenia odkrywano znaczenie różnorodności biologicznej dla chrześcijan.

Solidarność ponad tradycjami

Czas dla Stworzenia jest ekumenicznym świętem, a wspólnoty kościelne niemal wszystkich tradycji chrześcijańskich zaangażowały się w organizację wydarzeń.

Rodzina chrześcijańska znalazła jedność we wspólnych wartościach, jakimi są miłość Stwórcy i ochrona stworzenia poprzez ożywiające wiarę i zaangażowanie wydarzenia, takie jak Anglikańskie błogosławieństwo zwierząt w Nowej Południowej Walii, modlitwa międzywyznaniowa w USA i rekolekcje ewangelickie w Angoli.

Solidarność online

Dla tych, którzy chcieli pogłębić wiedzę i refleksje wobec tematów związanych z Czasem dla Stworzenia, komitet sterujący zorganizował dwa webinaria.

Ekumeniczne nabożeństwo modlitewne online zakończyło Czas dla Stworzenia 4 października refleksją biskupa Marka MacDonalda, pierwszego rdzennego arcybiskupa Kościoła Anglikańskiego w Kanadzie.

Podczas seminarium internetowego zorganizowanego dokładnie w połowie Czasu dla Stworzenia odkrywano znaczenie różnorodności biologicznej dla chrześcijan.

Season of Creation reflection in Italy

O Czasie dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia jest corocznym świętem modlitwy i podejmowania działań na rzecz naszego Wspólnego Domu.

Czas dla Stworzenia jest obchodzony każdego roku w dniach od 1 września, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy za Stworzenie, do 4 października czyli do dnia kiedy obchodzimy święto św. Franciszka.

Ekumeniczny komitet sterujący proponuje temat na każdy rok i zapewnia bezpłatne materiały, aby pomóc wspólnotom chrześcijańskim w świętowaniu tego Czasu.

Proponowany temat tegorocznych obchodów to „sieć życia”.

Czas dla Stworzenia we Włoszech w formie czasu refleksji

O Czasie dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia jest corocznym świętem modlitwy i podejmowania działań na rzecz naszego Wspólnego Domu.

Czas dla Stworzenia jest obchodzony każdego roku w dniach od 1 września, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy za Stworzenie, do 4 października czyli do dnia kiedy obchodzimy święto św. Franciszka.

Ekumeniczny komitet sterujący proponuje temat na każdy rok i zapewnia bezpłatne materiały, aby pomóc wspólnotom chrześcijańskim w świętowaniu tego Czasu.

Proponowany temat tegorocznych obchodów to „sieć życia”.