zdjęcie DCMA

Kościół anglikański, episkopalny i luterański jednoczą  się aby wspólnie by poprzez podjęte działania odzwierciedlić ekumeniczny charakter Czasu dla Stworzenia.

Kościoły: Episkopalny, Ewangelicko-Luterański w Ameryce, Anglikański Kanady i Ewangelicko-Luterański w Kanadzie przygotowały serię nabożeństw, które pomogą wiernym świętować Czas dla Stworzenia, który trwa od 1 września do 4 października.

Czas dla Stworzenia to coroczne chrześcijańskie święto modlitwy i czas podejmowania działań na rzecz naszego Wspólnego Domu.

Nadszedł czas, aby odnowić naszą relację ze Stwórcą a przez to również z całym stworzeniem poprzez świętowanie, nawrócenie i zaangażowanie.

Cotygodniowe nabożeństwa pomogą wiernym pełniej uczestniczyć w tym wyjątkowym czasie oraz i„zapraszaj ludzi, aby przeżywali swoje powołanie jako szafarze stworzenia.”

Treść nabożeństw będzie mieć formę wkładek do biuletynów dla kolejnych pięciu niedziel Czasu dla Stworzenia rozpoczynającego się 6 września.

Dołącz do ogólnoświatowej uroczystości, aby wspólnie zadbać o nasz Wspólny Dom

„Modlimy się, aby nasze działania jako szafarzy Bożego stworzenia ciągle się pogłębiały nie tylko w tym wyjątkowym Czasie, ale na zawsze” – powiedziała ks. Elizabeth A. Eaton, biskup przewodniczący ELCA.

„Tak jak nasze relacje jako kościoły nie są ograniczone granicami narodowymi czy kościelnymi, tak samo nie ogranicza to naszego powołania do bycia świadectwem o Tym, który przyszedł, aby odkupić całe stworzenie”.

Nabożeństwa zostały napisane przez Eaton; biskup Michael B. Curry, przewodniczący biskup i prymas, Kościół Episkopalny; ks. Susan C. Johnson, biskup krajowy Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Kanadzie; oraz bp Linda Nicholls, arcybiskup i prymas Kościoła anglikańskiego Kanady.

„Modlę się, aby te refleksje otworzyły serca i umysły, abyśmy doświadczyć naszej relacji z całym stworzeniu  w nowy sposób sposób” – powiedział Nicholls.

Dołącz do ogólnoświatowej rodziny chrześcijańskiej podczas Czasu dla Stworzenia

ks. Johnson powiedziała: „Dla naszych Kościołów spotkanie na modlitwie, uwielbieniu i refleksji podczas Czasu dla Stworzenia jest aktualne i ekscytujące. . . Obyśmy z otwartymi sercami, umysłami i duszami dostrzegali nowe działania i praktyki, poprzez które  okazać miłość  Bożemu stworzeniu ”.

Curry dodał, że „w tym okresie aktywizmu, gdy szukamy wyzwalającej, ożywiającej miłości Boga względem nas wszystkich, niech te modlitwy i oddanie zainspirują nas do troski o świat, w którym całe stworzenie może rozkwitnąć”.

Treść nabożeństw wraz z dodatkowymi materiałami są dostępne tutaj w języku angielskim.