Ponad 1300 wydarzeń, podobnie jak to powyższe z początku września w Nairobi, odbyło się podczas ekumenicznego Czasu dla Stworzenia.

Pośród kryzysów, które wstrząsnęły naszym światem, światowa rodzina chrześcijańska została pobudzona podczas ekumenicznego Czasu dla Stworzenia do odkrycia pilnej potrzeby uzdrowienia naszych relacji ze stworzeniem oraz między sobą.

Od 1 września do 4 października tysiące zjednoczonych chrześcijan na sześciu kontynentach, w tym czasie odradzania i nadziei – jubileuszu dla naszej Ziemi – odkrywało radykalnie nowe sposoby życia w relacji ze stworzeniem.

Światowa rodzina chrześcijańska zjednoczyła się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, by wspólnie modlić się i działać na rzecz naszego wspólnego domu.

Tysiące ludzi, całe społeczności uczestniczyły w życiodajnych wydarzeniach, dających wskazówki jak oświetlić drogę naszym najbardziej bezbronnym siostrom i braciom, którzy szukają nadziei pośród pandemii i pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, a także innych kryzysów dotykających nasz świat.

WATCH: Ogólnoświatowa rodzina chrześcijańska jednoczy się na Czas dla Stworzenia

Przez cały miesiąc pełen obchodów na całym świecie, odkrywaliśmy wokół nas oznaki kryzysów. Przez kryzys klimatyczny nasiliły się pożary w Ameryce Północnej, niszcząc całe społeczności i pozostawiając rodziny opłakujące stratę bliskich, a płomienie docierające do dziewiczych części Amazonii budziły niepokój w Brazylii.

Niedawne badania na Dalekiej Północy donoszą o gwałtownym rozpadzie dwóch kluczowych lodowców,w przypadku stopienia których globalny poziom mórz może podnieść się o 1,2 metra.

Rurociąg naftowy Afryki Wschodniej. Zdjęcie: OxFam.

W Ugandzie aresztowano aktywistów walczących o czystszą przyszłość za zaplanowanie pokojowej demonstracji. Protestowali oni przeciwko proponowanemu wschodnioafrykańskiemu rurociągowi naftowemu (EACOP).

Niezależnie od wszystkiego, także pandemii COVID-19, światowa rodzina chrześcijańska zobowiązała się do pracy na rzecz lepszego jutra i dbania o nasz wspólny dom silniej niż kiedykolwiek, odkąd rozpoczęto obchody Czasu dla Stworzenia w 2003 roku.

„Naszą rolą musi być ucieleśnienie nadziei” – powiedziała wielebna dr Rachel Mash, koordynatorka środowiskowa Kościoła anglikańskiego w Afryce Południowej.

„Ta nadzieja będzie wynikać z działań, które podejmiemy, zbliżając ludzi wierzących i niewierzących w naszych wspólnotach”.

Oto pięć najważniejszych wydarzeń Czasu dla Stworzenia 2020.

Jedna chrześcijańska rodzina działająca wspólnie

Chrześcijanie, którzy uczestniczyli w Czasie dla Stworzenia, reprezentowali wiele wyznań, ale skupieni na jednym celu: trosce o nasz wspólny dom.

Wielebna dr Rachel Mash porównała światową rodzinę chrześcijańską, która zbiera się razem w Czasie dla Stworzenia, jak niezależne dopływy wody o różnych rozmiarach wlewające się do jednej dużej i potężnej rzeki, takiej jak Amazonka.

„Każdy dopływ ma nazwę. Ale kiedy dopływ ma nazwę, która wpływa do rzeki, traci swoją nazwę. . . to właśnie daje rzece moc” – powiedziała.

W tym Czasie wyznania chrześcijańskie tracą swoje imiona i stają się jedną światową rodziną chrześcijańską, „ponieważ wpływamy do wielkiej rzeki, która jest Czasem dla Stworzenia” – powiedziała.

„Stajemy się rzeką, która naprawdę może zacząć przenosić góry i wprowadzać duże, duże zmiany”.

Chrześcijanie dbają o stworzenie w Kapsztadzie.

Wielebny dr Chad Rimmer pełniący funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Teologii i Praktyki Luterańskiej w Światowej Federacji Luterańskiej podkreślił potęgę i znaczenie udziału 2,4 miliarda chrześcijan na świecie jednoczących się wspólnie w trosce o stworzenie.

„Czasami obchodzimy Boże Narodzenie i Wielkanoc w innym czasie, ale w Czasie dla Stworzenia Ciało Chrystusa jest w liturgicznej solidarności. To potężne doświadczenie widzialnej jedności” – powiedział.

Chrześcijanie biorą udział w działaniach w ramach Czasu dla Stworzenia w Mozambiku.

Światowa rodzina chrześcijańska zbiera się, aby działać także w innych kwestiach, takich jak problemy migracji, równości płci i sprawiedliwości ekonomicznej, zauważył Rimmer. Szczegółowe działania rzecznicze różnych wyznań chrześcijańskich wobec tego typu wyzwań różnią się.

Nie jest tak w przypadku wezwania do troski o stworzenie i do obrony sprawiedliwości klimatycznej, powiedział. Globalna rodzina chrześcijańska jest wyraźnie zjednoczona w celu szukania sprawiedliwości dla najbardziej bezbronnych spośród nas.

„Wiemy, że ten rodzaj ekologicznego nawrócenia, który jest potrzebny do przezwyciężenia antropocentryzmu, jaki prowadzi nas do grzechu przeciwko stworzeniu i przyszłym pokoleniom, zaczyna się od Ewangelii wzywającej nas z powrotem do tej fundamentalnej, kosmicznej jedności jako stworzenia, które zaczyna się i jest podtrzymywane w miłości przez Stwórcę. Z tego powodu wezwanie Czasu dla Stworzenia jest rzeczywiście inicjatywą ekumeniczną w każdym znaczeniu tego słowa ”– powiedział.

Inspirujące chrześcijańskie przywództwo

Wielu przywódców chrześcijańskich głosiło przesłanie Czasu dla Stworzenia przez cały okres ekumeniczny.

W swoim liście noworocznym Bartłomiej I z Konstantynopola zaprosił prawosławnych mężczyzn i kobiety do wykorzystania nowego roku do podjęcia działań na rzecz stworzenia i uniknięcia dalszych szkód ekologicznych na Ziemi Boga. Rok Kościoła prawosławnego rozpoczyna się 1 września i jest upamiętnieniem tego, jak Bóg stworzył świat.

„Walka o ochronę stworzenia jest centralnym wymiarem naszej wiary. . . zniszczenie stworzenia jest obrazą Stwórcy, całkowicie nie do pogodzenia z podstawowymi założeniami teologii chrześcijańskiej ”- napisał.

Papież Franciszek

Podobnie jak w okresie swojego siedmioletniego pontyfikatu, papież Franciszek proroczo pokierował wysiłkami Kościoła Katolickiego, aby dbać o nasz wspólny dom.

1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, papież Franciszek już drugi rok z rzędu rozpoczął Czas dla Stworzenia od wygłoszenia potężnego orędzia, które zachęciło katolików do działania.

W ostatni dzień Czasu dla Stworzenia, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, papież Franciszek podziękował chrześcijanom  na całym świecie, którzy działali w Czasie dla Stworzenia na rzecz troski o Boże stworzenie.

Dr Louk Andrianos jest konsultantem Światowej Rady Kościołów ds. Troski o Stworzenie, Zrównoważony Rozwój i Sprawiedliwość Klimatyczną. Był jednym z wielu innych przywódców chrześcijańskich, którzy również zachęcali wiernych do udziału.

„Żyjemy w erze antropoceńskiej chciwości, której przewodzi duch niekończącego się konsumpcjonizmu i wyzysku stworzenia” – powiedział dr Andrianos. „Razem możemy podążać za Ewangelią pokuty i odczytywać znaki czasu”.

Chrześcijanie na całym świecie podejmują działania

Na całym świecie tysiące chrześcijan modliło się i działało na rzecz stworzenia.

Każdego tygodnia tysiące ludzi z całego świata spotykało się na internetowych seminariach internetowych, podczas których eksperci dzielili się tym, w jaki sposób wszyscy możemy opowiadać się za sprawiedliwym odejściem od paliw kopalnych na całym świecie.

WATCH: Sprawiedliwa transformacja dla Azji, Pacyfiku i Oceanii

Lokalnie, na sześciu kontynentach odbyło się ponad 1300 wydarzeń w formie spotkań i online. Aby podzielić się tylko kilkoma przykładami:

Świętujemy otwarcie Ogrodu Marii Magdaleny w Sudanie Południowym.

  • 19 młodych ludzi  z Wielkiej Brytanii, RPA, Indii, Kenii, Filipin, Singapuru, Palestyny i Ekwadoru rozpoczęli Czas dla Stworzenia żywą ekumeniczną modlitwą, w ramach której znalazły się pieśni i czytania z Pisma Świętego, co pomogło wszystkim uczestnikom w planowaniu świętowania dla Bożego stworzenia.
  • W Południowym Sudanie, grupa katolików i ks. Tim Galvin założyli Ogród Marii Magdaleny, w którym sadzili głównie drzewa owocowe, aby pomóc ograniczyć niebezpieczeństwo żywnościowe w regionie.
  • W Kapsztadzie, młodzi chrześcijanie stworzyli fascynujący film, który zachęcił wszystkich do działania. Wśród ich życiodajnych propozycji znalazły się: zamień śmieci w skarb, zbieraj śmieci lub stwórz ogród warzywny.
  • Podczas ekumenicznego nabożeństwa prowadzonego przez Arcybiskupa Chicago, Chrześcijanie zastanawiali się nad tegorocznym tematem: „Jubileusz dla Ziemi: nowe rytmy, nowa nadzieja”.

WATCH: Młodzi chrześcijanie w Kapsztadzie działają # Together4Creation

Co istotne, w okresie tegorocznego Czasu dla Stworzenia coraz więcej młodych ludzi, takich jak wspomniani wyżej chrześcijanie z Kapsztadu, jednoczyło się dla stworzenia i wzywało innych do modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu.

Innym inspirującym przykładem było seminarium internetowe Czas dla Stworzenia, w którym wzięło udział pięciu młodych ludzi, którzy prowadzą walkę o sprawiedliwość klimatyczną. Dzielili się sposobami, jak stawać się takimi ludźmi, jakimi Bóg chce abyśmy byli, poprzez działania dla stworzenia.

Luiz Filipe Fialho

Luiz Filipe Fialho

Daniel Dos Santos Lima

Daniel Dos Santos Lima

Daniel Dos Santos Lima, członek Wspólnoty Anglikańskiej Manaus (Brazylia) i Luiz Filipe Fialho, brazylijski działacz na rzecz środowiska, z pasją wypowiadali się o potrzebie ochrony lasów deszczowych Amazonii, z których 60% znajduje się w Brazylii, i działaniach nagłaśniających tę potrzebę.

Zarówno Daniel, jak i Luiz pracują z młodymi ludźmi z rdzennych społeczności, które żyją nad brzegiem Amazonki.

„Niestety, tu, w Amazonii, popełniono wiele przestępstw. Zbrodnie przeciwko ludzkości, przestępstwa przeciwko środowisku. Niewiele zrobiono, aby zwalczyć to, co degraduje Amazonkę ”- powiedział Daniel.

Instytucje chrześcijańskie wskazują kierunek działań

Ponad 300 partnerów poprowadziło swoje społeczności w działaniach przepełnionych Duchem. Niektórzy partnerzy, tacy jak Federacja Konferencji Episkopatu Azji, stworzyli materiały, które pomogły ich sieciom w tym wyjątkowym czasie zbliżyć się do Stwórcy.

FABC opublikował e-broszurę o życiodajnej wartości wody i zachęcił swoją społeczność do podjęcia działań na rzecz ochrony tego niezbędnego zasobu.

Inni partnerzy zorganizowali bezpośrednie spotkania, które w równym stopniu miały na celu doprowadzenie do znaczącej i trwałej zmiany duchowej wśród tysięcy uczestników.

Jedność wokół tematu „Jubileusz dla Ziemi”

Tegoroczny temat „Jubileuszu dla Ziemi: nowe rytmy, nowa nadzieja” mówił o potrzebie, aby dać Ziemi czas na odpoczynek.

„Widzieliśmy, że potrzebujemy czasu„ Jubileuszu ”dla stworzenia i dla ludzkości, aby pamiętać, że powinniśmy zaprzestać wykorzystywania natury i pamiętać, że musimy być zjednoczeni” – powiedział dr Andrianos ze Światowej Rady Kościołów.

Czas ten spowodował również, że tysiące chrześcijan przemyślało sposób, w jaki żyjemy i odkryło radykalnie nowe sposoby życia, powiedział dr Andrianos.

Chrześcijanie wspólnie cieszyli się możliwością opieki nad naszym wspólnym domem. „Każdy odkrył, co znaczy życie na wspólnej Ziemi, doświadczając połączenia z naturą i ludźmi” – powiedział.

„Najważniejsza jest więź z Bogiem. . . Nie możemy przetrwać własnymi środkami, własną technologią, własną wiedzą. Chodzi o miłosierdzie Boże i łaskę Bożą ”.

Wdzięczność

Podczas Czasu dla Stworzenia nasz Stwórca zjednoczył chrześcijan na całym świecie, aby modlili się i działali na rzecz naszego wspólnego domu.

Wiele pozostaje do zrobienia, aby powstrzymać kryzys ekologiczny i klimatyczny, ale ciągłe zaangażowanie chrześcijan na całym świecie, którzy gromadzą się razem, aby troszczyć się o nasz wspólny dom, budzi nadzieję w nas wszystkich.

Światowa rodzina chrześcijańska pozostaje w wielkiej wdzięczności Bogu, naszemu Stwórcy i Jezusowi Chrystusowi.