Wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie są zaproszone do zaplanowania swoich obchodów Czasu dla Stworzenia przy pomocy nowego Przewodnika po obchodach Czasu dla Stworzenia, który jest już dostępny na stronie internetowej wydarzenia.

Kliknij tutaj by pobrać nowy Przewodnik po Obchodach Czasu dla Stworzenia

W 52-stronicowym przewodniku wierzący i w wspólnoty chrześcijańskie znajdą wiele sposobów na uczestnictwo w dorocznym święcie modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu, które odbędzie się w tym roku. 

Wśród pomysłów wymienionych w darmowym przewodniku znajdziemy: Zaproszenie skierowane do chrześcijan by zorganizować spacer dla stworzenia lub by odkryć nowe sposoby na życie w sposób bardziej zrównoważony, w zgodzie z chęcią tworzenia stabilniejszej przyszłości naszego wspólnego domu.

Instytucje są zaproszone do modlitewnego rozważenia, w jaki sposób mogą pomóc swoim społecznościom najlepiej przeżyć ten czas, np. poprzez organizowanie na przestrzeni miesiąca wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem lub wprowadzanie zmian w ramach instytucji, np. przeprowadzenie audytu energetycznego i dalsze działanie w oparciu o jego rezultaty. 

Wiele innych pomysłów znajdziesz w nowym Przewodniku po obchodach Czasu dla Stworzenia. Pobierz przewodnik tutaj.

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Kończy się 4 października, w święto św. Franciszka – patrona ekologii, ukochanego przez wiele wyznań chrześcijańskich.

W tym roku 2,3 miliarda chrześcijan na świecie jednoczy się wokół tematu: „Dom dla wszystkich? Odnowić Oikos Boga”.

„Temat Czasu dla Stworzenia skupia się na fakcie, że Ziemia należy do Boga, a każde umiłowane stworzenie ma swoje miejsce w tym wspólnym domu (Psalm 24, 1)” – powiedział ks. dr Chad Rimmer, przewodniczący ekumenicznego komitetu sterującego “Czasu dla Stworzenia” i dyrektor programowy ds. luterańskiej teologii i praktyki w Lutheran World Federation.

„Greckie słowo oznaczające „dom” to oikos. Poprzez zakorzenienie naszego tematu w koncepcji domu, wskazujemy na integralną sieć relacji, które podtrzymują dobrobyt Ziemi.”

Wspólnoty chrześcijańskie spotykają się od 2003 roku, by modlić się, działać i orędować za naszym wspólnym domem.

Teraz jednak, gdy kryzys klimatyczny i ekologiczny utrzymuje się na niebezpiecznym poziomie, stało się jasne, że nasze modlitwy i działania muszą być bardziej rozmyślne i zjednoczone.

„Niestety wiemy, że niszczymy siedliska i destabilizujemy ekosystemy, co powoduje utratę istotnych gatunków w alarmującym tempie. Członkowie ludzkiej rodziny są również zmuszeni do ucieczki ze swoich domów z powodu wywołanego przez klimat niebezpieczeństwa i konfliktów” – powiedział Rimmer.

„Musimy zadbać o sprawiedliwość dla wszystkich stworzeń naszego domu, aby życie na naszej planecie mogło się rozwijać. To wymaga ekologicznych, ekonomicznych i technologicznych rozwiązań, które są zakorzenione w wynikającej z wiary wizji sprawiedliwego poszanowania godności każdego stworzenia”. 

„Mamy nadzieję, że ten Czas dla Stworzenia umocni ekumeniczną jedność w trosce o stworzenie i zapewni wszystkim stworzeniom dom, w którym będą mogły się rozwijać i uczestniczyć w odnowieniu oikos Boga”.

Międzypokoleniowy Dialog Czasu dla Stworzenia

Dowiedz się jak możesz wziąć udział w Czasie dla Stworzenia już 3 czerwca podczas  międzypokoleniowego dialogu skupionego wokół tegorocznego tematu przewodniego. Dialog będzie transmitowany na facebookowej stronie Czasu dla Stworzenia. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. 

„Wszyscy mamy swoje własne doświadczenia związane z domem, a refleksja nad tym, co oznacza “dom” przywołuje osobiste wspomnienia i przypomina o konkretnych miejscach” – powiedziała Rachel Mander, wyższa urzędniczka Teologii i Kościołów w A Rocha, chrześcijańskiej organizacji zajmującej się ochroną przyrody.

„W oczekiwaniu na Czas dla Stworzenia i okazję do lepszego zbadania o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia, usłyszymy głosy trzech kobiet z różnych pokoleń, które będą wspólnie dyskutować o tym, jak rozumieją dom i jak zmienia się on w różnych kontekstach i czasach. Będzie to wspaniały sposób na rozpoczęcie tegorocznego tematu.”

 

Więcej w ramach Czasu dla Stworzenia: