Informacje o Czasie dla Stworenia

Czas dla Sworzenia to coroczna celbracja modlitwy i działalności na rzecz ochrony środowiska. Trwa od 1 września do 4 października. Jest celebrowany przez chrześcijan wszystkich wyznań. Duchowni różnych wyznań zachęcają do wziącia udziału

Co roku dziesiątki tysięcy chrześcijan celebruje Czas dla Stworzenia na całym świecie. Lokalni wolontariusze organizują celbracje i wydarzenia w swoich wspólnotach na sześciu kontynentach. Są to posługi modlitewne czy też akcje sprzątania.

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, Dniem Modlitwy o Sworzenie, a kończy 4 października, świętowaniem dnia św.Frańciszka, patrona ekologii w wielu tradycjach. Sugerowanym tematem na ten rok jest „Jubileusz dla Ziemi”. Jako bracia i siostry w Chystusie, pielgrzymujemy o lepszą ochronę Stworzenia

Więcej informacji, jak celebrować znajdziesz tutaj.

Czas dla Stworzenia jest szeroko relacjonowany w prasie, wliczając w to zeszłoroczne transmisje w CNN, La Vie, Crux, Radiu Watykańskim (włoskim), Radiu Watykańskim (hiszpańskim), czy Carta de Notícias.

Skontaktuj się z nami

Będziemy szczęsliwi mogąc odpowiedzieć na Twoje pytania, czy pomóc Tobie w organizacji Twojego wydarzenia. Skontaktuj się z nami pisząc na adres: [email protected]

Historia Czasu dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia to coroczna celebracja modlitwy i czynu dla ochrony Stworzenia. Trwa od 1 września do 4 października.

Patriarcha Ekumeniczny Dymitri I w 1989 roku dzień ogłosił 1 września dniem modlitwy o Stworzenie dla wyznawców prawosławia (Światowy Dziań Modlitwy o Stworzenie lub Dzień Stworzenia), a od 2001 roku większość europejskich kościołów chrześcijańskich objęła nad tym dniem pieczę, od 2015 również papież Franciszek dla kościoła rzymsko- katolickiego.

Od tego dnia wiele kościołów chrześcijańskich rozpoczyna celebrowanie „Czasu dla Stworzenia” (znane również jako Czas Stworzenia), które trwa do 4 października, kiedy to wiele zachodnich tradycji obchodzi święto św.Franciszka z Asyżu. Św. Franciszek jest szeroko kojarzony z przyrodą, a dla katolików jest świętym patronem ekologów.

Od kilku lat liczne orędzia zachęcają wiernych do obserwowania miesięcznego Czasu dla Stworzenia, przykładami są: orędzie katolickiego biskupa Filipin z 2003 roku, orędzie Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego z 2007 roku, czy orędzie Światowej Rady Kościołów z 2008 roku.

Komitet sterujący

Działanie Czasu dla Stworzenia jest koordynowane przez ekumeniczny komitet sterujący, który został utworzony aby pomóc chrześcijanom na całym świecie w wypełnieniu celu Czasu dla Stworzenia. Ekumeniczny komitet sterujący Czasu dla Stworzenia dostarcza materiałów aby umocnić odzew chrześcijan w naszej wierze, podczas tej wspólnej refleksji i wspólnego działania.