O Czasie dla Stworzenia

O Czasie dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia jest okresem odnowienia naszej relacji ze Stwórcą,  a  także z całym stworzeniem poprzez wspólne świętowanie, nawrócenie i zaangażowanie w działania. Podczas Czasu dla Stworzenia łączymy się z naszymi Siostrami i Braćmi w ekumenicznej rodzinie poprzez wspólną modlitwę i działanie na rzecz naszego wspólnego domu.

Patriarcha ekumeniczny Dymitr I ogłosił 1 września dniem modlitwy za stworzenie dla wiernych prawosławnych w 1989 r. Tego właśnie dnia rozpoczyna się rok prawosławny jako upamiętnienie Bożego aktu stworzenia.

Światowa Rada Kościołów (ŚRK) odegrała zasadniczą rolę w uczynieniu tego święta wyjątkowym, wydłużając uroczystość od 1 września do 4 października.

Podążając za przywództwem ekumenicznego patriarchy Dimitra I i ŚRK, chrześcijanie na całym świecie przyjęli Czas dla Stworzenia jako część swojego corocznego kalendarza. Za zasługą Papieża Franciszka, Kościół rzymskokatolicki ciepło przyjął obchody Czasu dla Stworzenia  w 2015 roku.

W ostatnich latach wypowiedzi przywódców religijnych na całym świecie zachęcają wiernych do poświęcenia się opiece nad stworzeniem podczas miesiąca obchodów.

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Dniu Modlitwy za Stworzenie, a kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, kochanego przez wiernych  wielu kościołów chrześcijańskich.

Podczas trwających miesiąc obchodów Czasu dla Stworzenia 2,2 miliarda chrześcijan na całym świecie gromadzi się, aby wspólnie okazać troskę o nasz Wspólny Dom.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Czasu dla Stworzenia, napisz do nas, klikając tutaj.

Tegoroczny temat:

Jubileusz dla Ziemi

Każdego roku ekumeniczny komitet sterujący proponuje temat jednoczący wspólnoty chrześcijańskie w obchodach Czasu dla Stworzenia.

W 2020 sugerowany temat Czasu dla Stworzenia to „Jubileusz dla Ziemi: nowe rytmy, nowa nadzieja”.

W tym roku pośród kryzysów, które wstrząsnęły naszym światem, jeszcze silniej obudziliśmy w sobie pilną potrzebę uzdrowienia naszych relacji ze sobą nawzajem oraz światem stworzonym

Podczas tegorocznych obchodów wkraczamy w czas odnowy i nadziei, w jubileusz naszej Ziemi, czas, który wymaga odnalezienia radykalnie nowych sposobów życia w harmonii ze stworzeniem.

Chrześcijanie na całym świecie wykorzystują ten okres, aby odnowić swoją więź ze Stwórcą, a przez to z całym stworzeniem, poprzez świętowanie, nawrócenie i zaangażowanie.

Tegoroczny Czas dla Stworzenia  to okres rozważań nad integralnym związkiem między odpoczynkiem dla Ziemi a ekologicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi zmianami w naszym stylu życia.

W tym roku, dzięki daleko idącym skutkom globalnej pandemii COVID-19, ujawniona została potrzeba sprawiedliwych i zrównoważonych systemów społecznych. Pragniemy wyobraźni moralnej, która towarzyszy Jubileuszowi.

Jako naśladowcy Chrystusa na całym świecie dzielimy wspólną rolę opiekunów Bożego stworzenia. Cieszymy się z okazji, jaką jest Czas dla Stworzenia aby troszczyć się o nasz Wspólny Dom oraz nasze Siostry i Braci, którzy go wraz z nami dzielą.

O nas

Działania i materiały związane z obchodami Czasu Dla Stworzenia są wspierane przez ekumeniczny komitet sterujący i koalicję partnerów z całego świata

Komitet Doradczy

Komitet Doradczy wspiera komitet sterujący Czasu dla Stworzenia poprzez ekspertyzę teologiczną i liturgiczną, a także projektowe i programowe doświadczenie swoich partnerów, jednocześnie zwiększając zaangażowanie pośród swoich wiernych. W skład Komitetu Doradczego wchodzą:

 • Biskup Marc Andrus, Episkopalna Diecezja Kalifornii
 • Wielebny Ed Brown, Care of Creation oraz Lausanne Catalyst for Creation Care
 • Dr Celia Deane-Drummond, dyrektor, Laudato Si ’Research Institute, Campion Hall, University of Oxford, Wielka Brytania
 • Msgr. Bruno-Marie Duffé, sekretarz Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka
 • Josianne Gauthier, sekretarz generalny CIDSE
 • Wielebny Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide
 • Biskup Nick Holtam, biskup Salisbury, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Środowiska Kościoła Anglii
 • Ks. Heikki Huttunen, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich
 • Dr Hefin Jones, Komitet Wykonawczy, Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych
 • Metropolita Zimbabwe Serafim Kykotis, Grecki Kościół Prawosławny arcybiskupstwo Zimbabwe i Angoli
 • Biskup Mark Macdonald, narodowy rdzenny biskup anglikański, Anglikański Kościół Kanady
 • Ks. Martin Michalíček, sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy
 • Pani Necta Montes, sekretarz generalny Światowej Federacji Chrześcijańskich Studentów
 • S. Patricia Murray, sekretarz wykonawczy Międzynarodowego Związku  Przełożonych Generalnych
 • Dr Alexandros K. Papaderos, doradca Patriarchatów Ekumenicznych Konstantynopola
 • Dr Paulo Ueti, doradca teologiczny i dyrektor regionalny dla Ameryki Łacińskiej, Anglican Alliance
 • Dr Ruth Valerio, dyrektor ds. Światowego Rzecznictwa, Tearfund

Komitet sterujący

Działania Czasu dla Stworzenia są koordynowane przez ekumeniczny komitet sterujący, który został utworzony, aby pomóc chrześcijanom na całym świecie w realizacji celu Czasu dla Stworzenia.

Ponieważ pilna potrzeba rozwiązania kryzysu środowiskowego stale rośnie, kościoły chrześcijańskie zostały wezwane do wzmocnienia wspólnej odpowiedzi. Ekumeniczny komitet sterujący Czasu dla Stworzenia zebrał się, aby przygotować obchody umożliwiające chrześcijanom różnych wyznań uczestnictwo zgodnie z wyznawaną wiarą.

Poprzednie lata

Wideo

Season of Creation Highlight Video – 2017
Season of Creation 2018 | Message from Pope Francis
Pope Francis does something new for creation.
Season of Creation Online Prayer Service-Sept 1, 2017
Sharing Season of Creation 2018
Season of Creation 2019
Organizing in Your Community Webinar – 2017
Season of Creation Online Prayer Service – Feast of St. Francis
Season of Creation Webinar (June 28, 2017)
Season of Creation 2018

Posty na blogu

Season of Creation: 5 things we’re grateful for
Season of Creation 2018: Walking Together
Season of Creation 2019