O Czasie dla Stworzenia

O Czasie dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia jest okresem odnowienia naszej relacji ze Stwórcą,  a  także z całym stworzeniem poprzez wspólne świętowanie, nawrócenie i zaangażowanie w działania. Podczas Czasu dla Stworzenia łączymy się z naszymi Siostrami i Braćmi w ekumenicznej rodzinie poprzez wspólną modlitwę i działanie na rzecz naszego wspólnego domu.

Patriarcha ekumeniczny Dymitr I ogłosił 1 września dniem modlitwy za stworzenie dla wiernych prawosławnych w 1989 r. Tego właśnie dnia rozpoczyna się rok prawosławny jako upamiętnienie Bożego aktu stworzenia.

Światowa Rada Kościołów (ŚRK) odegrała zasadniczą rolę w uczynieniu tego święta wyjątkowym, wydłużając uroczystość od 1 września do 4 października.

Podążając za przywództwem ekumenicznego patriarchy Dimitra I i ŚRK, chrześcijanie na całym świecie przyjęli Czas dla Stworzenia jako część swojego corocznego kalendarza. Za zasługą Papieża Franciszka, Kościół rzymskokatolicki ciepło przyjął obchody Czasu dla Stworzenia  w 2015 roku.

W ostatnich latach wypowiedzi przywódców religijnych na całym świecie zachęcają wiernych do poświęcenia się opiece nad stworzeniem podczas miesiąca obchodów.

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Dniu Modlitwy za Stworzenie, a kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, kochanego przez wiernych  wielu kościołów chrześcijańskich.

Podczas trwających miesiąc obchodów Czasu dla Stworzenia 2,2 miliarda chrześcijan na całym świecie gromadzi się, aby wspólnie okazać troskę o nasz Wspólny Dom.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Czasu dla Stworzenia, napisz do nas, klikając tutaj.

Tegoroczny temat:

Dom dla wszystkich?
Odnowienie Oikos Boga.

Chrześcijanie przyłączają się do psalmisty w głoszeniu, że „do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia”. (Ps 24,1) Jednak obecny kryzys klimatyczny przyspiesza niestabilność ekologiczną, co skutkuje utratą siedlisk będących domami dla milionów gatunków, w tym ludzi, których domy są zagrożone z powodu konfliktu klimatycznego, strat i zniszczeń.
Jako ludzie wiary, nasze powołanie poprzez chrzest wzywa nas do uprawy i utrzymywania ogrodu Bożego oraz do uczestniczenia w odnowie całej zamieszkanej ziemi, aby życie mogło kwitnąć i aby wszyscy mogli dzielić sprawiedliwy i zrównoważony dom.
Skupiając podtemat na koncepcji oikos, mamy nadzieję uwydatnić integralny charakter wielu relacji, które łączą sieć życia. Na całej zamieszkanej Ziemi (oikoumene) Kościół (oikoumene) wzywa wszystkie gospodarstwa domowe i społeczeństwa (oikos) do zwrócenia naszych systemów politycznych, społecznych i gospodarczych (oikonomia) w kierunku sprawiedliwej, zrównoważonej ekonomii życia, która szanuje ograniczenia i daje życiu ekologiczne granice (oikologia) naszego wspólnego domu.
Mamy nadzieję, że Czas dla Stworzenia odnowi nasze chrzcielne powołanie do troski i podtrzymywania ekologicznej zmiany, tak aby życie mogło kwitnąć, a wszystkie stworzenia mogły znaleźć swoje miejsce do rozkwitu w naszym wspólnym domu.

O nas

Działania i materiały związane z obchodami Czasu Dla Stworzenia są wspierane przez ekumeniczny komitet sterujący i koalicję partnerów z całego świata

Komitet Doradczy

Komitet Doradczy wspiera komitet sterujący Czasu dla Stworzenia poprzez ekspertyzę teologiczną i liturgiczną, a także projektowe i programowe doświadczenie swoich partnerów, jednocześnie zwiększając zaangażowanie pośród swoich wiernych. W skład Komitetu Doradczego wchodzą:

 • Biskup Marc Andrus, Episkopalna Diecezja Kalifornii
 • Wielebny Ed Brown, Care of Creation oraz Lausanne Catalyst for Creation Care
 • Dr Celia Deane-Drummond, dyrektor, Laudato Si ’Research Institute, Campion Hall, University of Oxford, Wielka Brytania
 • Msgr. Bruno-Marie Duffé, sekretarz Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka
 • Josianne Gauthier, sekretarz generalny CIDSE
 • Wielebny Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide
 • Biskup Nick Holtam, biskup Salisbury, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Środowiska Kościoła Anglii
 • Ks. Heikki Huttunen, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich
 • Dr Hefin Jones, Komitet Wykonawczy, Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych
 • Metropolita Zimbabwe Serafim Kykotis, Grecki Kościół Prawosławny arcybiskupstwo Zimbabwe i Angoli
 • Biskup Mark Macdonald, narodowy rdzenny biskup anglikański, Anglikański Kościół Kanady
 • Ks. Martin Michalíček, sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy
 • Pani Necta Montes, sekretarz generalny Światowej Federacji Chrześcijańskich Studentów
 • S. Patricia Murray, sekretarz wykonawczy Międzynarodowego Związku  Przełożonych Generalnych
 • Dr Alexandros K. Papaderos, doradca Patriarchatów Ekumenicznych Konstantynopola
 • Dr Paulo Ueti, doradca teologiczny i dyrektor regionalny dla Ameryki Łacińskiej, Anglican Alliance
 • Dr Ruth Valerio, dyrektor ds. Światowego Rzecznictwa, Tearfund

Komitet sterujący

Działania Czasu dla Stworzenia są koordynowane przez ekumeniczny komitet sterujący, który został utworzony, aby pomóc chrześcijanom na całym świecie w realizacji celu Czasu dla Stworzenia.

Ponieważ pilna potrzeba rozwiązania kryzysu środowiskowego stale rośnie, kościoły chrześcijańskie zostały wezwane do wzmocnienia wspólnej odpowiedzi. Ekumeniczny komitet sterujący Czasu dla Stworzenia zebrał się, aby przygotować obchody umożliwiające chrześcijanom różnych wyznań uczestnictwo zgodnie z wyznawaną wiarą.

Poprzednie lata

Wideo

Wspólnota katolicka jednoczy się z okazji Czasu dla Stworzenia – 2020
Pope Francis does something new for creation – 2019
Sharing Season of Creation 2018
Season of Creation Online Prayer Service-Sept 1, 2017

Papież Franciszek zaprasza nas do dołączenia się do Czasu dla Stworzenia – 2020

Season of Creation 2019

Season of Creation Online Prayer Service – Feast of St. Francis
Organizing in Your Community Webinar – 2017
Pope Francis message to the Global Catholic Climate Movement for Season Of Creation – 2020
Season of Creation 2019 (Planet Hope)
Season of Creation 2018
Season of Creation Webinar (June 28, 2017)
The Ecumenical family united for Season Of Creation – 2020
Season of Creation 2018 | Message from Pope Francis
Season of Creation Highlight Video – 2017

Posty na blogu

5 najważniejszych wydarzeń Czasu dla Stworzenia 2020
Season of Creation: 5 things we’re grateful for
Season of Creation 2019
Season of Creation 2018: Walking Together