Chrześcijanie celebrują Stworzenie

Zjednoczeni w modlitwie i w dziele dla Stworzenia

Chrześcijanie celebrują Stworzenie

Wzrastamy w miłości Twórcy i Stworzenia

Chrześcijanie celebrują Stworzenie

W dążeniu o troskę o nasz wspólny dom

Chrześcijanie celebrują Stworzenie

Zjednoczeni w modlitwie i w dziele dla Stworzenia

Chrześcijanie celebrują Stworzenie

Wzrastamy w miłości Twórcy i Stworzenia

Chrześcijanie celebrują Stworzenie

W dążeniu o troskę o nasz wspólny dom

Od 1 września do 4 października chrześcijanie na całym świecie jednoczą się w modlitwie i trosce o Stworzenie. To „Czas dla Stworzenia”, który rozprzestrzenia się od Paryża po Pittsburgh, od Pretorii po La Paz

Jesteś wezwany, aby stanąć na czele swojej wspólnoty. Tematem tegorocznej celebracji jest hasło „idąc wspólnie” i istnieje nieskończenie wiele sposobów, jak twoja wspólnota może okazać wasze dążenie do lepszej opieki nad naszym wspólnym domem.

Zarejestruj teraz swoją celebrację Czasu dla Stworzenia i przyłącz się do światowego ruchy na rzecz ochrony Stworzenia

Wydarzenia Czasu dla Stworzenia

Przyłącz się

przyłącz się do celebracji i poprowadź wydarzenie

Przewodnik

użyj przewodnika do zaplanowania wydarzenia

Wydarzenia

zobacz inne wydarzenia w twojej okolicy

Czas dla Stworzenia daje okazję, aby wielbić Stwórcę i chronić dobry dar Stworzenia. Od górskich wiosek w Peru po głośne ulice Filipin, chrześcijanie wszyskich wyznań jednoczą się w modlitwie i działaniu na rzecz naszego wspólnego domu. Razem podejmujemy się roli szafarza Bożego Stworzenia

Czas dla Stworzenia ropoczyna się 1 września, Dniem Modlitwy o Stworzenie, a kończy 4 października, świętowaniem dnia św.Frańciszka, patrona ekologii w wielu tradycjach.

Musimy szybko znaleźć rozwiązanie dla kryzysu z jakim boryka się na wspólny dom. Razem wypełniamy rolę szafarzy Bożego Stworzenia.

Apel duchownych

List duchownych

Duchowni wyznań chrześcijańskich podpisali list, aby wesprzeć Czas dla Stworzenia. To ich pierwsze wspólne oświadczenie na celebracji.

Przeczytaj list duchownych

Wydarzenia Czasu dla Stworzenia

Partnerzy Czasu dla Stworzenia

Zapraszamy Twoją organizację do przyłączenia się do Czasu dla Stworzenia na zasadzie partnerstwa. Aby dołączyć i zobaczyć pełną listę partnerów, kliknij tutaj.