Data wejścia w życie: 21 września 2022

Ta strona internetowa („Strona”) jest obsługiwana przez Ruch Laudato Si’ („my”, „nas” i / lub „nasz”) i została stworzona została stworzona, aby dostarczać odwiedzającym („Ty” lub „Twój”) informacje o filmie List oraz materiały pomocnicze do organizacji pokazów. 

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich „Danych Osobowych”, które definiujemy jako informacje, które w sposób pośredni lub bezpośredni umożliwiają Twoją identyfikację. Nasza Polityka prywatności określa, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy za pośrednictwem naszej Strony i jak są one wykorzystywane. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, komu je udostępniamy, jak się nimi opiekujemy i informujemy o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

 SPIS TREŚCI.

 1. Zasady ogólne / Użytkownicy na terytorium Europy
 2. Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?
 3. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?
 4. W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe
 5. Marketing
 6. Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe
 7. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 8. Czy przekazujemy dane poza granice kraju?
 9. Jak długo korzystamy z danych osobowych?
 10. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?
 11. W jaki sposób Strona korzysta z plików Cookies?
 12. Linki do innych stron
 13. Aktualizacja Polityki prywatności
 14. Regulamin
 15. Dane kontaktowe

 

Zasady ogólne / Użytkownicy w Europie

Zachęcamy do dobrowolnego udostępniania nam swoich danych osobowych, ponieważ budujemy ogólnoświatowy ruch, aby chronić stworzenie przy wsparciu ludzi takich jak Ty. Korzystając z naszej Strony, zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich danych osobowych na warunkach określonych w odpowiednich sekcjach niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, nie powinieneś korzystać ze Strony.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera dodatkowe informacje, które dotyczą wyłącznie użytkowników z Europy lub Brazylii. „Użytkownicy europejscy” to użytkownicy indywidualni z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W przypadku korzystania z innych produktów lub usług świadczonych przez nas mogą obowiązywać inne polityki prywatności, o których zostaniesz poinformowany.

Ruch Laudato Si’ jest administratorem danych dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („GDPR„) i wszelkich odpowiednich przepisów lokalnych. Wyznaczyliśmy przedstawiciela UE i inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych (sekcja Dane kontaktowe).

Korzystając ze Strony, zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich danych osobowych na warunkach określonych w odpowiednich sekcjach niniejszej Polityki prywatności. Przyjmujesz również do wiadomości, że przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, Twoje dane osobowe są bezpośrednio przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do Strony ani korzystać z niej.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe i jak je wykorzystujemy?

Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz w przypadkach określonych przepisami prawa. Gromadzimy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zapewnienie użytkownikom dostępu do Strony i umożliwienie jej funkcjonowania (co obejmuje rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, zapewnienie wsparcia, raportowanie i przechowywanie danych);
 • zapewnienie skutecznej komunikacji i mobilizowanie naszych członków (w tym dzielenie się kampaniami i treściami, które są dla Ciebie najważniejsze);
 • rozwój naszej sieci, a także zwiększanie naszego zasięgu;
 • przesyłanie komunikacji na potrzeby marketingu, kampanii, petycji i zbierania funduszy;
 • rozwój współpracy z Tobą (np. odpowiadanie na Twoje pytania, informowanie o zmianach w polityce prywatności);
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony Strony;
 • prowadzenie badań i analiz dotyczących osób odwiedzających naszą Stronę i sympatyków, aby określić skuteczność naszych działań, kampanii, materiałów i innych działań w interesie publicznym oraz aby pomóc nam w zapewnieniu użytkownikom coraz lepszych usług;
 • dostosowanie Strony do Ciebie i zapewnienie treści i funkcji, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom;
 • wyświetlanie reklam i monitorowanie ich skuteczności;
 • wypełnianie naszych zobowiązań prawnych oraz ochrona naszych interesów prawnych i handlowych; 
 • W każdym innym celu, o którym użytkownik został poinformowany na stronie internetowej.

DODATKOWE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW W EUROPIE

W przypadku użytkowników z Europy powołujemy się na następujące podstawy prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Zapewnienie użytkownikom dostępu do Strony i umożliwienie jej funkcjonowania (co obejmuje rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, zapewnienie wsparcia, raportowanie i przechowywanie danych); Nasze uzasadnione interesy polegające na prowadzeniu i utrzymaniu Strony, zapewnieniu aktualnych treści i funkcji, dbaniu o zaangażowanie użytkowników w Stronę oraz świadczeniu użytkownikom usług oferowanych na naszej Stronie.
Zapewnienie skutecznej komunikacji i mobilizowanie naszych członków (w tym dzielenie się kampaniami i treściami, które są dla Ciebie najważniejsze); Twoja zgoda.
Utrzymanie prężnej i skutecznej sieci Ruchu Laudato Si’, poszerzenie naszego zasięgu i współdziałanie w celu zaktywizowania liderów i rządów; Nasze uzasadnione interesy związane z utrzymaniem i rozbudową naszej sieci.
Przesyłanie komunikacji na potrzeby marketingu, kampanii, petycji i zbierania funduszy; Twoja zgoda.

 

Rozwój współpracy z Tobą (np. odpowiadanie na Twoje pytania, informowanie o zmianach w polityce prywatności); W przypadku, gdy zapytanie dotyczy konkretnego aspektu usług, które Tobie świadczyliśmy: w celu wywiązania się z naszej umowy z Tobą i dostarczenia Ci tych usług.

 

Ponadto, nasze uzasadnione interesy związane z udzielaniem odpowiedzi na zadane nam pytania i prowadzeniem Strony.

 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony Strony;

 

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych lub regulacyjnych i / lub nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa Strony, zapobieganiu oszustwom oraz tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnej, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do interakcji z użytkownikiem.

 

Prowadzenie badań i analiz dotyczących osób odwiedzających naszą Stronę i sympatyków, aby określić skuteczność naszych działań, kampanii, materiałów i innych działań w interesie publicznym oraz aby pomóc nam w zapewnieniu użytkownikom coraz lepszych usług; Nasze uzasadnione interesy polegające na rozwijaniu naszego Ruchu, tworzeniu strategii marketingowych i mierzeniu zasięgu oddziaływania naszych inicjatyw oraz zapewnieniu, że komunikacja jest odpowiednia, terminowa i w najlepszym interesie misji Ruchu Laudato Si’.
Dostosowanie Strony do Ciebie i zapewnienie treści i funkcji, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom; Nasze uzasadnione interesy związane z rozwojem Strony i przekazywaniem treści i funkcji na odpowiednim poziomie, dzięki czemu użytkownicy są aktywni na Stronie.

Jeśli chodzi o przechowywanie informacji na Twoim urządzeniu, takich jak pliki cookie lub inne podobne technologie internetowe, potrzebna jest Twoja zgoda.

Wyświetlanie reklam i monitorowanie ich skuteczności; Nasze uzasadnione interesy związane z rozwojem naszej działalności, informowaniem o strategiach marketingowych i określaniem typów klientów dla nowych produktów i usług.
Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych oraz ochrona naszych interesów prawnych i handlowych

 

Aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny i / lub nasze uzasadnione interesy polegające na skutecznym wypełnianiu naszych obowiązków prawnych i umownych (w tym w jurysdykcjach innych niż ta, w której mieszkasz), ochronie naszego wizerunku i marki korporacyjnej, zarządzaniu ryzykiem prawnym i przestrzeganiu przepisów, które nas dotyczą.

 

 

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane lub z powodów zgodnych z tymi pierwotnymi celami. Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia na jakiej podstawie przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.  

Dane zbiorcze

W ramach ciągłego dążenia do wypełnienia naszej misji i lepszego zrozumienia odwiedzających Stronę oraz oceny skuteczności i potencjału wzrostu kampanii, Ruch Laudato Si’ może prowadzić badania demografii i zainteresowań odwiedzających w oparciu o dane osobowe i inne przekazane nam informacje. Badania te mogą być kompilowane i analizowane na zasadzie zbiorczej (“dane zbiorcze”), a Ruch Laudato Si’ może udostępniać te informacje naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym i sojusznikom. Ruch Laudato Si’ może również ujawniać zbiorcze statystyki odwiedzających w celu opisania rozmiaru, zakresu i danych demograficznych naszej sieci (na przykład w celu wyświetlania na stronach internetowych kampanii, ogłaszania w mediach społecznościowych i dostarczania do źródeł medialnych). Dane zbiorcze mogą być pozyskiwane na podstawie danych osobowych użytkownika, jednak one same nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład możemy zsumować dane na temat użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z określonej funkcji Strony. Jeśli jednak połączymy lub zestawimy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika w sposób, który umożliwi jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, wówczas takie dane zbiorcze będą traktowane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które podsumowaliśmy poniżej:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, przynależność religijną i numer identyfikacyjny;
 • Dane kontaktowe obejmują adres e-mail, numery telefonów, lokalizację, kraj i preferencje językowe;
 • Dane dotyczące darowizn zawierają szczegółowe informacje o darowiznach od Ciebie, w tym kwotę, walutę i metodę płatności. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej ani danych bankowych, z wyjątkiem ostatnich czterech cyfr na karcie i daty wygaśnięcia, których możemy użyć, aby przypomnieć Ci o zbliżającym się wygaśnięciu karty;
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do Strony, a także informacje o samych urządzeniach;
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, jeśli utworzyłeś konto;
 • Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej Strony, a także o tym, jak angażujesz się w nasze treści (więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji „Dane dotyczące aktualizacji i śledzenia poczty e-mail”);
 • Dane dotyczące korespondencji obejmują wysyłki między nami (w tym datę / czas wysyłki, treść wiadomości, język korespondencji i kategorie tematyczne); 
 • Dane dotyczące komunikacji marketingowej obejmują Twoje preferencje w zakresie otrzymywania komunikatów marketingowych oraz, w stosownych przypadkach, zgodę na otrzymywanie takich komunikatów.

 

Możemy również zbierać: 

 • Status uwierzytelniania przez osoby trzecie (tj. czy jesteś obecnie zalogowany na Facebooku lub innych kontach w mediach społecznościowych);
 • Dane związane z aktualizacjami i śledzeniem wiadomości e-mail: jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać aktualizacje od Ruchu Laudato Si’, postaramy się zapewnić Ci dokładne i aktualne informacje o naszych działaniach w ramach kampanii. Aby poprawić nasze zaangażowanie w naszą sieć, możemy śledzić, czy wiadomości e-mail, które wysyłamy do Ciebie, są otwierane, i inne powiązane informacje (takie jak kiedy i czy linki zawarte w wiadomościach e-mail są klikane; czy podpisujesz lub udostępniasz petycje; i którzy z osób, z którymi się dzieliłeś, podpisują również nasze petycje);
 • Obrazy, zdjęcia lub filmy, które przesyłasz na Stronę.

 

O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, nie gromadzimy żadnych danych osobowych z kategorii specjalnych. Obejmuje to informacje na temat rasy lub pochodzenia etnicznego, życia seksualnego, orientacji seksualnej, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne. Nie gromadzimy również żadnych informacji o karalności i przestępstwach, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo, lub gdy uzyskaliśmy uprzednio wyraźną zgodę użytkownika. 

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy Dane zbiorcze (dowiedz się więcej w powyższej sekcji „Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe i jak je wykorzystujemy?”). 

Dzieci

Strona nie jest przeznaczona ani skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie gromadzimy świadomie, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Danych Osobowych odwiedzających, którzy są w wieku poniżej 13 lat. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i uważasz, że zebraliśmy, wykorzystaliśmy lub ujawniliśmy takie informacje, poinformuj nas o tym, korzystając z poniższych danych kontaktowych, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania. Jeśli mielibyśmy powody przypuszczać, że użytkownik jest niepełnoletni i że zebraliśmy jego dane osobowe bez odpowiedniej zgody, usuniemy te informacje tak szybko, jak to będzie możliwe.

Dodatkowe informacje dla użytkowników z Europy

Ponadto możemy ograniczyć zakres zbierania, wykorzystywania i przechowywania niektórych informacji o użytkownikach z Europy w wieku od 13 do 16 lat. W niektórych przypadkach oznacza to, że nie będziemy mogli zapewnić tym użytkownikom pewnych funkcjonalności. Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe

Dane osobowe gromadzimy głównie bezpośrednio od Ciebie, gdy dobrowolnie podajesz takie dane, na przykład gdy:

 • dołączasz do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • kontaktujesz się z nami w sprawie zapytań;
 • zapisujesz się do newslettera lub listy mailingowej, aby otrzymywać komunikaty dotyczące ruchu;
 • zorganizujesz pokaz filmu;
 • przekażesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail jednej z naszych organizacji partnerskich, jeśli będzie ona mogła je nam udostępnić;
 • potwierdzisz udział w wydarzeniu (RSVP); lub
 • wpłacisz darowiznę.

Ponadto możemy również gromadzić dane osobowe użytkownika za pośrednictwem osób trzecich, takich jak dostawcy usług analitycznych (np. Google Analytics), dostawcy informacji o wyszukiwaniach lub dostawcy usług analizy marketingowej.

Marketing

Ruch Laudato Si’ nie wypożycza, nie sprzedaje, ani nie wymienia żadnych danych osobowych z żadną drugą lub trzecią stroną, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Nie udostępniamy również, nie dzielimy się, nie sprzedajemy, ani nie wymieniamy z żadną drugą lub trzecią stroną informacji o tym, jakie darowizny zostały przekazane przez użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W odniesieniu do komunikacji marketingowej, np. wiadomości związanych ze zbiórkami pieniędzy lub kampaniami,  zapewnimy Ci mechanizm „opt-in” lub „opt-out” w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, gdy zbieramy Twoje dane osobowe. Mechanizm „opt-in” zapewni Ci możliwość wskazania, że chcesz otrzymywać komunikaty marketingowe. Nie będziemy wysyłać Ci takich wiadomości, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Mechanizm „rezygnacji” (np. „Rezygnacja z subskrypcji”) zapewni Ci możliwość wskazania, że nie chcesz, abyśmy wysyłali Ci takie wiadomości.

Możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na dole każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych powyżej (sekcja Dane kontaktowe). Możesz nadal otrzymywać wiadomości e-mail związane z usługami i inne wiadomości e-mail o charakterze nie marketingowym.

Przed udostępnieniem danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych konieczne jest uzyskanie wyraźnej zgody użytkownika.

Kiedy i komu udostępniamy dane osobowe

Istnieją pewne okoliczności, w których możemy udostępniać Twoje dane osobowe określonym stronom trzecim jak określono poniżej:

 Wolontariusze Ruchu Laudato Si’ i organizatorzy wydarzeń 

Wolontariusze Ruchu Laudato Si’ lub organizatorzy wydarzeń mogą mieć dostęp do Twoich danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i identyfikatorów kont w mediach społecznościowych, aby skontaktować się z Tobą w sprawie określonej kampanii lub wydarzenia. Mogą skontaktować się z Tobą bezpośrednio lub za pośrednictwem Ruchu Laudato Si’.

Uczestnicy wydarzeń, członkowie oddziałów, wolontariusze lub osoby zainteresowane wydarzeniami, oddziałami lub wolontariatem Ruchu Laudato Si’  

Niektóre osoby, które chciałyby uzyskać informacje o wydarzeniach, oddziałach lub wolontariuszach, mogą znaleźć Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, język, opublikowane komentarze, przynależność do instytucji, adres i miasto, województwo i kraj zamieszkania za pośrednictwem publicznie dostępnych arkuszy kalkulacyjnych i map w naszej Stronie. Przed udostępnieniem tych informacji zawsze poprosimy Cię o zgodę, a w dowolnym momencie możesz poprosić o ich usunięcie, wysyłając e-mail na adres [email protected] 

Cele kampanii Ruchu Laudato Si’

W przypadku petycji, listów do redakcji i ankiet, które dobrowolnie podpisałeś lub wypełniłeś, możemy przekazać adresatowi Twoje imię i nazwisko, miasto, stan i komentarze. Jeśli celem jest organ rządowy lub urzędnik, który wymaga, aby podpisujący petycję byli wyborcami, możemy również podać Twój kod pocztowy i pełny adres. Nie udostępnimy publicznie Twojego adresu, ale możemy go przekazać odbiorcom kampanii, o których mowa na stronie danej inicjatywy.

Autorzy petycji Ruchu Laudato Si’

Podpisując petycję utworzoną na naszej stronie internetowej, podajemy twórcy petycji Twoje imię i nazwisko, miasto i kraj, aby mógł on dostarczyć ją do odbiorców kampanii (patrz powyżej)

Agenci, konsultanci i powiązane strony trzecie 

Ruch Laudato Si’ czasem zatrudnia usługodawców i inne firmy do wykonywania określonych działań w swoim imieniu. Przykłady takich działań obejmują wysyłanie informacji, utrzymywanie baz danych, usługi przetwarzania w chmurze i przetwarzanie płatności. Kiedy zatrudniamy inną firmę do pełnienia takiej funkcji, staramy się przekazywać jej tylko te informacje, które są im potrzebne do wykonywania określonej funkcji.

Jeśli połączysz swoje konto z usługą strony trzeciej, udostępniamy informacje, które zatwierdzisz na tej stronie. Jeśli zalogujesz się na Stronie za pomocą Facebooka, wówczas Facebook będzie gromadził bezpośrednio informacje o Twoim użytkowaniu Strony. Proponujemy również funkcje udostępniania treści na portalach społecznościowych, co pozwala na dzielenie się treściami lub działaniami podejmowanymi na naszej Stronie z innymi witrynami. Korzystanie z tych funkcji umożliwia dzielenie się pewnymi informacjami ze znajomymi lub z opinią publiczną, w zależności od ustawień określonych przez użytkownika ze stroną trzecią. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Media społecznościowe” poniżej.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz mieć prawo do uzyskania dodatkowych informacji na temat swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej Strony. Mieszkańcy Kalifornii, którzy nawiązali z nami współpracę biznesową, mogą bezpłatnie i corocznie uzyskać informacje o danych osobowych, które udostępniliśmy innym firmom na ich własny użytek w ramach marketingu bezpośredniego w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego (zgodnie z kalifornijską ustawą „Shine the Light Law”). W stosownych przypadkach informacje te obejmowałyby wykaz kategorii danych osobowych udostępnionych osobom trzecim oraz nazwy i adresy wszystkich osób trzecich, którym udostępniliśmy te informacje w poprzednim roku kalendarzowym. Aby uzyskać te informacje, prosimy o kontakt na adres podany poniżej i umieszczenie „California Shine the Light Privacy Request” w temacie oraz w treści wiadomości. W odpowiedzi prześlemy na podany adres mailowy wymagane informacje.

Firmy przetwarzające płatności

Współpracujemy ze Stripe i innymi dostawcami usług, aby pomóc w przetwarzaniu darowizn i transakcji kartami kredytowymi oraz innych metod płatności, gdy przekazujesz darowiznę na rzecz Ruchu Laudato Si’. Te podmioty przetwarzające płatności będą przechowywać pewne dane osobowe o Tobie. Zapoznaj się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystują i przetwarzają Twoje dane osobowe. 

Wymagania prawne

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo (w tym między innymi przez prawo wyborcze) lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do (i) wypełnienia zobowiązania prawnego, (ii) ochrony i bronić praw lub mienia Ruchu Laudato Si’, (iii) działania w pilnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego odwiedzających Stronę lub ogółu społeczeństwa lub (iv) ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Transakcje biznesowe

W związku z trwającą lub planowaną transakcją biznesową (taką jak przekazanie kontroli nad tą Stroną) możemy przekazać Twoje dane następcy lub potencjalnej organizacji będącej następcą. Jeśli nastąpi takie przeniesienie, wykorzystanie przez następną organizację Twoich informacji, które zostały zebrane w związku ze Stroną, będzie nadal podlegać niniejszej Polityce prywatności i preferencjom prywatności, które nam przekazałeś.

Media społecznościowe

Za pośrednictwem Strony można uzyskać dostęp do określonych stron i usług mediów społecznościowych, które są własnością stron trzecich i są przez nie kontrolowane (np. Facebook i Twitter) („Usługi mediów społecznościowych”). Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do usług mediów społecznościowych i korzystać z nich, będziesz udostępniać swoje informacje (w tym dane osobowe, jeśli zdecydujesz się udostępniać takie informacje) tym usługom mediów społecznościowych. Podobnie jak w przypadku innych stron internetowych stron trzecich, informacje, które udostępniasz usługom mediów społecznościowych, będą podlegać polityce prywatności i warunkom świadczenia usług dostawców takich usług mediów społecznościowych, a nie zasadom i procedurom, które tutaj opisujemy.

Możemy wykorzystać Twój adres e-mail i identyfikator Facebook ID do udziału w programach Facebook Custom Audience i Lookalike Audience, które umożliwiają nam wyświetlanie materiałów promocyjnych kampanii zarówno obecnym, jak i potencjalnym użytkownikom podczas ich odwiedzin.

W tym celu najpierw wysyłamy do Facebooka cyfrowy „odcisk palca” adresu e-mail. Nie wysyłamy rzeczywistego adresu e-mail, ale kryptograficzną część danych, którą Facebook może wykorzystać do dopasowania do adresów e-mail w swojej bazie danych. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, lub jeśli adres e-mail, którego używasz w Ruchu Laudato Si’ nie jest tym, którego używasz na swoim koncie na Facebooku, nie będzie dopasowania, a Facebook nie otrzyma żadnych informacji, które mógłby wykorzystać do identyfikacji Ciebie lub ukierunkowania na Ciebie w jakikolwiek sposób. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i Twój adres e-mail w Ruchu Laudato Si’ pasuje do Twojego adresu e-mail na Facebooku, promocje kampanii Ruchu Laudato Si’ mogą być wyświetlane, gdy wchodzisz na Facebooka.

Facebook usuwa te informacje (a) jeśli nie są one zgodne z kontem na Facebooku lub (b) po potwierdzeniu, że użytkownik jest zarejestrowanym posiadaczem konta. Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak Facebook wykorzystuje cyfrowe odciski palców – znane również jako kryptograficzny hash – oraz o możliwości rezygnacji z tego programu można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/help/112061095610075 oraz w polityce danych Facebooka pod adresem https://en-gb.facebook.com/policy.php.

Jak chronimy dane osobowe?

 Ruch Laudato Si’ dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Wprowadziliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić poufność, integralność i dostępność Twoich danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy z przyczyn organizacyjnych muszą je znać. Osoby te będą przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

Jednak żadna transmisja internetowa lub e-mailowa nie jest nigdy w pełni bezpieczna ani pozbawiona błędów. Dotyczy to w szczególności poczty elektronicznej wysyłanej do lub ze strony, która może nie być bezpieczna. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje wysyłasz do nas pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazujesz za pośrednictwem Strony.

Wraz z naszymi podmiotami przetwarzającymi płatności dokładamy również wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne gromadzenie i przekazywanie wrażliwych informacji o płatnościach odwiedzających przy użyciu uznanych w branży metod gromadzenia danych i szyfrowania. Jeśli zdecydujesz się przekazać darowiznę na rzecz Ruchu Laudato Si’, dane Twojej karty kredytowej będą wykorzystywane wyłącznie do transakcji za pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu płatności online. Jeśli zdecydujesz się na ustawienie cyklicznej darowizny, Twoje informacje będą przechowywane przez nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności i nie będą przechowywane ani widoczne dla Ruchu Laudato Si’. Ruch Laudato Si’ nie sprzedaje ani w inny sposób nie ujawnia informacji o wpłatach użytkowników osobom spoza organizacji.

Czy przekazujemy dane za granicę?

Ruch Laudato Si’ posiada ogólnoświatową sieć składającą się z członków i pracowników z całego świata, dlatego też Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane za granicą. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie Twoich Danych Osobowych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których możesz nie mieć takich samych praw, jak na mocy lokalnego prawa. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami niniejszej polityki prywatności, niezależnie od miejsca przechowywania lub dostępu do danych osobowych.

Przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe są przekazywane do naszego personelu w Stanach Zjednoczonych i że pracownicy mają do nich dostęp.

Dodatkowe informacje dla użytkowników w Europie

W przypadku, gdy nasi usługodawcy lub inne strony trzecie (określone powyżej) z siedzibą poza EOG lub Wielką Brytanią otrzymają dostęp do danych osobowych, zapewniamy, że ich przekazanie odbędzie się (a) do kraju uznanego przez Komisję Europejską lub brytyjski albo szwajcarski organ nadzorczy za zapewniający odpowiedni poziom ochrony lub b) na podstawie szczegółowych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas podczas przetwarzania Twoich danych osobowych poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią.

Jak długo będziemy używać danych osobowych?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Wiele naszych działań związanych z danymi koncentruje się na zrozumieniu naszych działań związanych z zaangażowaniem i ustaleniu, którzy użytkownicy są najbardziej aktywni przez najdłuższy okres. Dzięki temu wiemy, czy zapewniamy osobom nas wspierającym aktualne i angażujące możliwości podjęcia znaczących działań w sprawach, na których im zależy. Uwzględnimy te kwestie przy określaniu odpowiedniego okresu przechowywania, w tym wykorzystanie i zastosowanie wskaźników i narzędzi danych do rozważenia zaangażowania osób nas wspierających i przyjrzenia się trajektorii tych zaangażowanych osób w czasie. Dalsze szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów danych osobowych są dostępne pod adresem [email protected].

Stale sprawdzamy, jakie informacje przechowujemy i usuwamy dane osobowe, które nie są już potrzebne.

Jakie mam prawa w odniesieniu do moich danych osobowych?

Będziemy przestrzegać wszelkich praw przysługujących Ci na mocy obowiązującego prawa. Ponadto, jeśli posiadasz konto, możesz przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe, logując się na swoje konto i wchodząc na swój profil.

Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected], aby poprosić o dostęp, korektę lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś. Nie jest możliwe uwzględnienie prośby o zmianę informacji, jeśli uznamy, że taka zmiana naruszałaby prawo lub wymogi prawne bądź doprowadziłaby do tego, że informacje byłyby nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje dla użytkowników w Europie

Jeśli jesteś użytkownikiem europejskim, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, chyba że odpowiednie przepisy lokalne stanowią inaczej. Możesz:

– Poprosić o udostępnienie swoich danych osobowych

– Poprosić o korektę danych osobowych

– Poprosić o usunięcie danych osobowych.

– Nie zgadzać się na przetwarzanie danych osobowych.

– Poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

– Poprosić o przeniesienie danych osobowych.

– Skorzystać z prawa do wycofania zgody (w przypadku, gdy opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie przetwarzania danych). 

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw nie są bezwzględne i możemy odrzucić wniosek o skorzystanie z niektórych z tych praw, natomiast poinformujemy Cię o działaniach, które możemy podjąć po otrzymaniu Twojej prośby. Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca, jednakże powiadomimy Cię, jeśli będzie to trwało dłużej.

W każdej chwili masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w sprawach związanych z ochroną danych. Lista organów nadzorczych w EOG jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, masz prawo złożyć skargę do Information Commissioner’s Office, brytyjskiego organu nadzorczego w sprawach ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Twoich problemów zanim zwrócisz się do organu nadzorczego, dlatego prosimy w pierwszej kolejności o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej.

W jaki sposób Strona korzysta z plików Cookies?

Podobnie jak większość stron internetowych, Ruch Laudato Si’ może umieścić plik „cookie” (ciasteczka), czyli mały plik, w plikach przeglądarki na komputerze użytkownika. Niektóre pliki cookie są używane do wstępnego wypełniania formularzy, aby przy kolejnych wizytach na stronie nie trzeba było ponownie wprowadzać pewnych informacji. Użytkownik może zazwyczaj usunąć lub odrzucić pliki cookie poprzez ustawienia przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w przeglądarce (zazwyczaj znajdującymi się w zakładce „ustawienia”, „pomoc”, „narzędzia” lub „edycja”). Wiele przeglądarek jest ustawionych na akceptowanie plików cookie do momentu zmiany ustawień. W przypadku zablokowania plików cookie, użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z pewnych sekcji formularzy, które są wstępnie wypełniane dla użytkownika, a także może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części witryny. 

Więcej informacji o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Nasza Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies w celach określonych poniżej:

 

Rodzaj pliku  Cel
Niezbędne cookies Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług na naszej Stronie oraz do umożliwienia użytkownikom korzystania z niektórych jej funkcji. Bez tych plików cookie świadczenie niektórych usług na naszej Stronie może nie być możliwe. Używamy tych plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia tych usług na naszej Stronie.
Pliki cookie dotyczące funkcjonalności Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług na Stronie. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wyboru preferencji za każdym razem, gdy korzysta z naszych usług na Stronie.
Pliki cookie dotyczące analiz i wyników Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o odwiedzinach na naszej witrynie oraz o tym, jak użytkownicy korzystają z usług na Stronie. Zbierane informacje mogą obejmować liczbę osób odwiedzających naszą Stronę, nazwy portali, które ich do nas skierowały, strony, które odwiedzili, godzinę odwiedzin, czy już wcześniej odwiedzili naszą Stronę i inne podobne informacje. Używamy tych informacji, aby pomóc w bardziej efektywnym funkcjonowaniu usług na naszej Stronie, aby zbierać informacje demograficzne i monitorować poziom aktywności na naszej Stronie.

Możemy również korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics. Dzięki temu możemy zrozumieć wzorce aktywności i wykryć ewentualne problemy ze Stroną. Możemy również używać zdjęć osadzonych w wiadomościach e-mail do śledzenia liczby otwieranych wiadomości, abyśmy mogli stwierdzić, które wiadomości najbardziej przemawiają do sympatyków Ruchu Laudato Si’. Możesz zrezygnować z cookies Google Analytics lub z wysyłania informacji do osób trzecich wchodząc na stronę rezygnacji z usług Google – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Inne strony trzecie mogą dostarczać pliki cookie do urządzenia użytkownika w celu śledzenia jego zachowań online podczas korzystania z niepowiązanych stron internetowych. Użytkownik ma możliwość wyboru informacji, które osoby trzecie mogą zbierać o nim za pośrednictwem tej Strony.

Mechanizmy ograniczenia śledzenia

Twoja przeglądarka może dostarczać sygnał „Do-Not-Track” (“Nie śledź”) lub podobny mechanizm umożliwiający dokonywanie wyborów odnośnie zbierania informacji o Twojej aktywności w sieci. Ze względu na zmieniający się stan technologii, nie gwarantujemy, że na obecnym etapie będziemy uwzględniać sygnały DNT lub podobne mechanizmy. 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszego Serwisu. Strona może zawierać łącza do innych stron internetowych, wtyczek i aplikacji, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Ruch Laudato Si’ („Strony internetowe stron trzecich”). Kliknięcie linków lub umożliwienie połączeń może pozwolić stronom stron trzecich na zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Opisane tutaj zasady i procedury nie mają zastosowania do stron osób trzecich. Łącza ze Strony nie oznaczają, że Ruch Laudato Si’ popiera lub weryfikuje strony internetowe osób trzecich. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z tymi stronami w celu uzyskania informacji o ich polityce prywatności.

Aktualizacja polityki prywatności

Ruch Laudato Si’ zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek znaczących zmian w zasadach Strony lub sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, umieścimy na tej Stronie widoczną informację. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności, a zwłaszcza przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana we wskazanym powyżej terminie. Dalsze korzystanie z Strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności oznacza, że zgadzasz się z warunkami zmienionej Polityki prywatności.

Regulamin 

Twój dostęp do Strony i korzystanie z niej podlega Warunkom świadczenia usług.

Dane kontaktowe

Zachęcamy do kontaktu jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, Twoich danych osobowych lub ochrony danych w ramach tej Strony.

Nasze pełne dane kontaktowe:

Ruch Laudato Si‘ 

[email protected]

Naszym przedstawicielem w UE jest Tomás Insua, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub za pośrednictwem poczty FOCSIV Via S. Francesco de Sales, 18 Rzym 00165, Włochy.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub pocztą na adres: 712 H St NE PMB 90321 Washington, DC 20002