Małgorzata Zawilska z Polski, z pomocą GCCM Poland (Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska), zainstalowała czujnik jakości powietrza w pobliżu swojej parafii.
Małgorzata Zawilska z Polski ożywia wezwanie encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ nie tylko słowami, ale także poprzez czyny.

  1. Na początku tego roku ukończyła szkolenie dla  Animatorów Laudato si’ w ramach Global Catholic Climate Movement (Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska).

Podczas szkolenia pasjonaci z sześciu kontynentów spotykają się, aby poznać przyczyny zagrożenia klimatycznego i podstawowe założenia Laudato si’. Aby zakończyć program, podejmują działania w swoich społecznościach wraz z finalnym projektem.

Po ukończeniu szkolenia Małgorzata była zainspirowana i chętna do dalszego działania na rzecz stworzenia.

  1. Współpracowała z księdzem przy  parafii Bogurodzicy Maryi aby utworzyć krąg Laudato si’ – małą grupę, która spotyka się regularnie, aby pogłębić swoją relację z Bogiem-Stwórcą i całym stworzeniem.

Na spotkania kręgu Laudato si’ zapraszani byli wszyscy parafianie poprzez posty promujące wydarzenie na Facebooku i ogłoszenia o zebraniach grupy po niedzielnych Mszach świętych.

Najbardziej widoczna praca Małgorzaty miała miejsce na początku tego miesiąca.

  1. Z okazji Czasu dla Stworzenia i święta św. Franciszka z Asyżu 4 października Małgorzata i GCCM Polska zorganizowały instalację czujnika jakości powietrza w jej parafii.

Czujnik powietrza nie tylko poinformuje parafian o zanieczyszczeniu powietrza w okolicy; posłuży również jako widoczne przypomnienie, że Kościół Katolicki postrzega zanieczyszczenie powietrza jako rzeczywisty problem wpływający na zdrowie wszystkich i wymagający rozwiązania.

Problem smogu w Polsce jest jednym z najpoważniejszych w Unii Europejskiej, głównie z powodu dużego zużycia węgla w tym kraju. Według szacunków  Europejskiej Agencji Środowiska w samym 2016 roku zanieczyszczenie powietrza w Polsce spowodowało ponad 43 000 przedwczesnych zgonów.