5 rzeczy, które warto wiedzieć o historycznym oświadczeniu papieża Franciszka dotyczącym Czasu dla Stworzenia

Z okazji rozpoczynającego się w środę Czasu dla Stworzenia, papież Franciszek, patriarcha ekumeniczny Bartłomiej i Justin Welby, Arcybiskup Canterbury, wydali historyczne wspólne oświadczenie.

Pierwsze w historii orędzie trzech przywódców religijnych wzywa wszystkich chrześcijan i ich wspólnoty do zajęcia się „bezprecedensowym zagrożeniem, jakim są zmiany klimatyczne i degradacja środowiska”.

Dlaczego to tak ważne i co powinniśmy teraz zrobić? Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć o ich historycznym oświadczeniu.

  1. Czas dla Stworzenia jest okazją do wprowadzenia prawdziwych zmian na świecie.

Czas dla Stworzenia jest corocznym chrześcijańskim świętem modlitwy i działań na rzecz naszego wspólnego domu. Rozpoczyna się 1 września, w Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w dniu św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii ukochanego przez wiele wyznań chrześcijańskich.

Weź udział w Czasie dla Stworzenia

Zwierzchnicy Kościołów przekonują, że ten szczególny czas w roku jest okazją, by zmienić nasze postępowanie i już nigdy nie oglądać się za siebie. Na kilka tygodni przed 26. Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, chrześcijanie mają okazję, by w tym ekumenicznym okresie popierać i wprowadzać rzeczywiste zmiany na rzecz naszego wspólnego domu.

„Nie wolno nam zmarnować tej chwili. Musimy zdecydować, jaki świat chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom” – napisali liderzy.

„Z racji tego, że światowi przywódcy spotkają się w przyszłym miesiącu w Glasgow, aby obradować nad przyszłością naszej planety, modlimy się za nich i rozmyślamy nad wyborami, których musimy wspólnie dokonać. Dlatego też, jako zwierzchnicy naszych Kościołów, wzywamy wszystkich, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu, aby starali się wsłuchiwać w wołanie ziemi i krzyk ludzi ubogich, do przyjrzenia się swojemu postępowaniu i podjęcia się znaczących wyrzeczeń ze względu na Ziemię, którą dał nam Bóg.”

Wspieraj swoją społeczność i zarejestruj wydarzenie na Czas dla Stworzenia

  1. Pomimo przeszłych grzechów, wciąż mamy możliwość czynienia dobra wobec Bożego stworzenia.

Odwołując się do Pisma Świętego, hierarchowie przypomnieli, że nasza wspólna tradycja chrześcijańska zachęca nas do praktykowania „szafarstwa: indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za otrzymane od Boga dziedzictwo”.

Niestety, zbłądziliśmy z tej drogi. „Maksymalizujemy nasz własny interes kosztem przyszłych pokoleń. Kiedy koncentrujemy nasze bogactwo, okazuje się, że długoterminowe wartości, w tym bogactwo natury, są uszczuplane dla krótkoterminowej przyjemności” – piszą zwierzchnicy. 

Jednak nie wszystko jeszcze stracone. Ostatni raport Organizacji Narodów Zjednoczonych jasno pokazuje, że wciąż mamy czas, aby osiągnąć cele historycznego porozumienia klimatycznego z Paryża.

Hierarchowie podkreślają: „Teraz, w tej chwili, mamy okazję do pokuty, do pełnego determinacji odwrotu, do podążania w przeciwnym kierunku. Musimy dążyć do hojności i sprawiedliwości w tym, jak żyjemy, pracujemy i używamy pieniędzy, zamiast podążać za egoistycznym zyskiem.”

  1. Zmiany klimatyczne to kwestia moralna i życiowa.

Przywódcy religijni przypomnieli nam wszystkim, że kryzys ekologiczny i zagrożenie klimatyczne są kwestiami moralnymi i życiowymi. Jeśli chcesz wspierać życie, będziesz działać przeciwko kryzysowi klimatycznemu.

„Bóg nakazuje: 'Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo’ (Pwt 30,19). Musimy wybrać inny sposób postępowania; musimy wybrać życie”.

Podobnie jak papież Franciszek w Laudato Si’, trzej hierarchowie podkreślają, że kryzys klimatyczny w nieproporcjonalny sposób dotyka najbardziej bezbronnych spośród nas. Są to członkowie Bożego stworzenia, którzy nie mieli wiele wspólnego z emisją gazów cieplarnianych, które według naukowców powodują kryzys klimatyczny, a jednak doświadczają jego najgorszych skutków.

„Służymy sprawiedliwemu Bogu, który raduje się stworzeniem i stwarza każdą osobę na obraz Boży, i który jest zarazem wyczulony na krzyk najuboższych. Zatem jest w nas wrodzone wezwanie do reagowania smutkiem, gdy dostrzegamy tak wielką niesprawiedliwość” – napisali duchowni. 

  1. Wyjście z tych kryzysów wymaga pogłębionej współpracy między wszystkimi chrześcijanami.

Zwierzchnicy przypominają, że świat zmaga się z trwającymi kryzysami, m.in. z kryzysem klimatycznym, pandemią COVID-19, głodem na świecie, cierpieniem ekonomicznym.

Dalsze działania wymagają wykorzystania tej szansy „poprzez odnowioną globalną współodpowiedzialność i nową solidarność”, co wiąże się ze zmianami dla wszystkich.

„Każdy z nas, indywidualnie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje nasze zasoby. Razem, jako wspólnoty, kościoły, miasta i narody, musimy odkryć nowe sposoby współdziałania (…). Ta droga wymaga coraz bliższej współpracy między wszystkimi Kościołami w ramach podejmowania się troski o stworzenie, realizując rzetelnie polecenie Boga względem nas.” 

  1. Każdy z nas jest potrzebny.

Trzej chrześcijańscy duchowni nie ograniczyli swojego specjalnego zaproszenia do udziału w Czasie dla Stworzenia tylko do chrześcijan; zaprosili wszystkich ludzi i instytucje do odegrania swojej roli.

„Razem, w imieniu naszych wspólnot, apelujemy do serca i umysłu każdego chrześcijanina, każdej osoby wierzącej i wszystkich ludzi dobrej woli” – napisali. 

„Wszyscy z nas – kimkolwiek i gdziekolwiek jesteśmy – możemy odegrać rolę w zmianie naszej zbiorowej postawy wobec bezprecedensowego zagrożenia zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. Troska o Boże stworzenie jest duchowym zadaniem, które wymaga pełnej zaangażowania odpowiedzi. Nadszedł decydujący moment. Od tego zależy przyszłość naszych dzieci i przyszłość naszego wspólnego domu.” 

Więcej o Czasie dla Stworzenia 2021