Ich intencje różniły się tak, jak różnią się kontynenty.

Chrześcijanie uczestniczący w środowym ekumenicznym nabożeństwie rozpoczynającym Czas dla Stworzenia prosili o modlitwę za rdzennych mieszkańców Brazylii, „za wszystko, co jest tchnieniem stworzenia” oraz o to, by Boża miłość „towarzyszyła nam i dodawała nam sił w naszym codziennym życiu”.

Jednak uwaga wszystkich chrześcijan zgromadzonych na nabożeństwie modlitewnym była skupiona na tym samym: zjednoczeniu się silniej niż kiedykolwiek podczas tegorocznego Czasu dla Stworzenia, dorocznego święta modlitwy i działań na rzecz naszego wspólnego domu, które rozpoczęło się w środę.

„Gromadzimy się w imię Boga, Stwórcy, Odkupiciela i Opiekuna Ziemi i wszystkich jej stworzeń! Chwała niech będzie Trójcy Świętej! Bóg jest brzmieniem i życiem, Stwórcą Wszechświata, Źródłem wszelkiego życia, któremu śpiewają aniołowie; cudownym Światłem wszystkich tajemnic znanych lub nieznanych ludzkości, i życiem, które żyje we wszystkich” – powiedział o. John Chryssavgis, przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchatu Greckiej Prawosławnej Archidiecezji Ameryki, cytując Hildegardę z Bingen.

OBEJRZYJ: Ogólnoświatowe ekumeniczne nabożeństwo modlitewne online rozpoczyna Czas dla Stworzenia

Duchowni i wierni z całego świata zebrali się na ekumenicznym nabożeństwie modlitewnym, aby zainicjować Czas dla Stworzenia. 

Doroczne świętowanie rozpoczyna się dzisiaj, 1 września, w Światowym Dniu Modlitwy o Ochronę Stworzenia, a zakończy się 4 października, w dniu św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, umiłowanego przez wiele wyznań chrześcijańskich.

Przez cały miesiąc tysiące chrześcijan będzie uczestniczyć w obchodach poprzez modlitwę, organizowanie projektów służących zrównoważonemu rozwojowi lub poprzez wsparcie inicjatyw orędowniczych.

  • Modlitwa: Zorganizuj ekumeniczne nabożeństwo modlitewne, które zjednoczy  wszystkich chrześcijan w trosce o nasz wspólny dom. 
  • Zrównoważony rozwój: Zorganizuj projekt sprzątania, by pomóc rozwijać się  całemu stworzeniu.
  • Wsparcie inicjatyw: Zabierz głos na rzecz sprawiedliwości klimatycznej jako  uczestnik lub lider trwającej kampanii, takiej jak ruch na rzecz rezygnacji z paliw  kopalnych.

Podczas środowego nabożeństwa liderzy religijni zaprosili wszystkich chrześcijan do wzięcia udziału we wspólnej pogłębionej modlitwie i refleksji na temat naszego wspólnego domu przed podjęciem działań w późniejszym okresie Czasu dla Stworzenia.

Wielebna dr Isabel Phiri ze Światowej Rady Kościołów modliła się słowami: „Boże Stworzycielu, spójrz na zgromadzone tu razem stworzenia i poślij nas tam, dokąd chciałbyś, abyśmy poprzez nasze bycie i czyny wcielali posługę sprawiedliwości wobec Twojego stworzenia. Towarzysz nam, abyśmy mogli stawić czoła wiatrom zmian i kroczyć dobrą drogą. Chroń i odnawiaj nasz wspólny dom. Oświeć nas. Podtrzymuj nas. Niech Bóg, nasz Stwórca, będzie z nami dzisiaj i zawsze. Amen.”

Więcej o Czasie dla Stworzenia 2021