Czas dla Stworzenia 2021

dom dla wszystkich? Odnowienie Oikos Boga

ZOBACZ: Wśród kryzysów, które wstrząsnęły naszym światem, podczas ekumenicznego wydarzenia jakim był Czas dla Stworzenia ogólnoświatowa rodzina chrześcijańska doznała przebudzenia wobec pilnej potrzeby uzdrowienia naszych relacji między sobą i ze stworzeniem.

W okresie Czasu dla Stworzenia 2020, od 1 września do 4 października, tysiące chrześcijan na sześciu kontynentach zjednoczyło się dla czasu odrodzenia i nadziei, jubileuszu dla naszej Ziemi i odkryło radykalnie nowe sposoby życia wraz ze stworzeniem.

Bardziej niż kiedykolwiek ogólnoświatowa rodzina chrześcijańska zjednoczyła się, aby wspólnie modlić się i działać na rzecz naszego wspólnego domu.

.

Historie Czasu dla Stworzenia

Materiały

Wspólnoty chrześcijańskie z całego świata podzieliły się materiałami, aby pomóc sobie wzajemnie w głębszym przeżywaniu Czasu dla Stworzenia.