W tym tygodniu, duchowni wysokiej rangi podpisali list o wsparciu Czasu dla Stworzenia
Czas dla Stworzenia to coroczna celebracja modlitwy i działania na rzecz ochrony naszego wspólnego domu. Co roku od 1 września do 4 października chrześcijanie na całym świecie celebrują Czas dla Stworzenia.
List udostępniony tutaj, zachęca do wzięcia udziału w Czasie dla Stworzenia. To piękna deklaracja jedności na rzecz opieki nad Stworzeniem.

Następujący duchowni podpisali list:

Kardynał Petr K.A. Turkson

Prefekt, Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

Arybiskup Job Telmessos

Ciągły reprezentant Ekumenicznego Patriarchatu Światowej Rady Kościołów, w imieniu jej Świętobliwości Ekumenicznego Patriarchy Bartholomewa

Przewielebny & czcigodny Justin Welby

Arybiskup Canterbury

Dr Wielebny Olav Fykse Tveit

Sekretarz Generalny Światowej Rady Kościołów

Wielebny Dr Chris Ferguson

Sekretarz Generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych

Biskup Efraim Tendero

Sekretarz Generalny Światowego Aliansu Ewangelickiego

Wielebny Dr Martin Junge

Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej

Rudelmar Bueno de Faria

Sekretarz Generalny Act Alliance
Zapraszamy Ciebie, w odpowiedzi na wezwanie duchownych do poprowadzenia celebracji Czasu dla Stworzenia. Dowiedź się więcej na stornie internetowej Czasu dla Stworzenia.