Z okazji niedzieli św. Franciszka, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska wraz z Caritas Polska zorganizował serię przełomowych akcji.
Wydarzenia te, zwane „Przebudzeniem ekologicznym” odbyły się równocześnie w czterech miastach: Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Toruniu.  Brali w nich udział Minister i Wiceminister Rolnictwa, Biskup Gdański, koordynator Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (SPIS) z ramienia UISG (największej na świecie grupy kobiet konsekrowanych) oraz inni liderzy.

Minister Rolnictwa i paneliści

 
Przywódcy nawoływali do podjęcia akcji zmierzającej do ograniczenia marnowania żywności i związanych z tym emisji gazów cieplarnianych oraz dyskutowali na temat dokładnych propozycji politycznych zmierzających do osiągnięcia tego celu. Publicznie podpisano także Deklarację św. Franciszka, sponsorowaną przez Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, która zobowiązuje do niemarnowania żywności.
Deklaracja została podpisana przez Michała Kurtykę, Sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przez Przewodniczącego COP24 i zgromadzonych liderów.

Inspiracją dla tych imprez było zobowiązanie Kościoła do troski o nasz wspólny dom, ze szczególnym uwzlęgnieniem Laudato Si’. W ramach tej akcji, wideo z przesłaniem Papieża Franciszka o trosce o stworzenie zostało wyświetlone w polskiej wersji językowej.

Inspiracją dla tych imprez było zobowiązanie Kościoła do troski o nasz wspólny dom, ze szczególnym uwzlęgnieniem Laudato Si’. W ramach tej akcji, wideo z przesłaniem Papieża Franciszka o trosce o stworzenie zostało wyświetlone w polskiej wersji językowej.

Biskup Gdańska podpisuje Deklarację

 
Wydarzenia te były szeroko komentowane w polskiej prasie. Na ich temat wypowiedziano się 100 razy. Informacje prasowe obejmowały:

  • Wiadomości w TVP1, z widownią ok 1,5 mln osób dziennie, docierające głównie do odbiorców konserwatywnych.
  • Wiadomości TVP Info, z widownią ok 1,4 mln
  • Radio Maryja, konserwatywna katolicka rozgłośnia radiowa
  • Wiadomości Onet.pl, jedno z największych polskich mediów internetowych

Wydarzenia te pokazują, że przywódcy Katoliccy w Polsce dokonują ważnych postępów na drodze troski o stworzenie i wszystkich, którzy ją dzielą.