Dom dla wszystkich? Odnowienie Oikos Boga to temat tegorocznego Czasu dla Stworzenia, który będzie okazją do odnowienia relacji z naszym Stwórcą i całym stworzeniem poprzez świętowanie, nawracanie się i wspólne zaangażowanie. 

W trakcie Czasu dla Stworzenia wspólnota chrześcijańska jednoczy się w modlitwie i działaniu na rzecz naszego wspólnego domu, aby odnawiać Oikos Boga.

Ale… co to jest Oikos?

W sensie etymologicznym, rdzeń słowa Oikos pochodzi ze starożytnej greki i można mu przypisać dwa znaczenia: „dom” lub „rodzina„.

Tym sposobem oba te pojęcia są ze sobą zintegrowane w bardzo znaczący dla nas sposób. Słowo dom odnosi się do fizycznego miejsca zamieszkania, naszego wspólnego domu, jakim jest planeta Ziemia. Z kolei rodzina to osoby, które są mieszkańcami domu, czyli wszystkie gatunki, które zamieszkują nasz wspólny dom.

Naszą rodziną jest cała ludzkość i przedstawiciele wszystkich gatunków, które zamieszkują tę planetę, tworząc nasz wspólny dom, dom dla wszystkich.

Nasz dom jest obecnie zagrożony: kryzys klimatyczny powoduje utratę siedlisk i ekosystemów, które są domem dla milionów gatunków. Zagrożenie dotyczy również nas, ludzi. Nasz dom jest narażony na klęski klimatyczne i konflikty, dlatego konieczna jest odnowa.

Nasze powołanie wynikające z sakramentu chrztu wzywa nas do odnowienia całej ziemi, aby życie mogło na niej rozkwitać.

Inne pojęcia związane z Oikos odwołują się do wzajemnie powiązanego życia istniejącego na całej Ziemi (oikoumene), gdzie Kościół wzywa wszystkie domy (oikos) do przemiany systemów politycznych, społecznych i ekonomicznych (oikonomia) na rzecz sprawiedliwych i zrównoważonych ekonomii życia, które respektują nieodzowne ekologiczne granice i ograniczenia (oikologia) naszego wspólnego domu.

Dlatego też Czas dla Stworzenia odnawia w naszych sercach wezwanie do ekologicznego nawrócenia, abyśmy mogli również odnowić Oikos Boga, świadomi tego, że Ziemia i to, co ją napełnia, należy do Pana (Psalm 24, 1).

Odnawianie Oikos Boga jest powrotem do pierwotnego pragnienia Stwórcy, jakim jest dom dla wszystkich.